Svenska kyrkan

Pressvisning ”Präst & Kvinna” – jubileumsutställning

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 15:57 CEST

I år firar Svenska kyrkan 50-årsjubiléet av ett historiskt vägval - att öppna prästämbetet för kvinnor. Beslutet fattades av Kyrkomötet den 27 september 1958.

VÄLKOMMEN till pressvisning av jubileumsutställningen Präst & Kvinna onsdag den 24 september kl 18, i anslutning till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Karin Burstrand, nybliven domprost i Göteborg tillika första kvinna på den posten, intervjuas om kvinnor och ledarskap. På plats finns även Anna Cöster, en av prästerna i utställningen och prästvigd 1998.

Plats: Svenska Mässan. OBS! Gå in via hotell Gothia, uppför stora trappan i mitten där värdar möter och lotsar in. Samling kl 17.50. Vitt vin och snacks serveras. Anmälan senast 23 september till jubileet@svenskakyrkan.se - skriv "Pressvisning Göteborg" i ämnesraden. För frågor, kontakta pressekreterare Ewa Röllgårdh, tfn 0705-46 96 77.

Livsberättelser
Jubileumsutställningen skildrar 20 prästvigda kvinnor - fyra från varje decennium sedan beslutet fattades - och fokuserar på den personliga livsberättelsen, tillsammans med en bakgrund till beslutet 1958. Skildringarna baseras på intervjuer gjorda av Lina Sjöberg och foton tagna av Sanna Sjöswärd till jubileumsboken Du ska bli präst (Verbum), där de 20 prästvigda kvinnorna porträtteras i bokform. Boken är beställd av Kyrkomötet och överlämnas när årets kyrkomöte inleds den 23 september i Uppsala. Lagom till jubileet kommer också forskarantologin Äntligen stod hon i predikstolen! (Verbum) som belyser vad beslutet har betytt för kyrka och samhälle. Båda böckerna kommer att finnas vid pressvisningen i Göteborg.

Bland dem som skildras i utställningen och jubileumsboken finns Elisabeth Djurle Olander, en av de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan 1960, och Christina Odenberg som 1997 blev den första kvinnan att bli biskop. Med olika bakgrund och förutsättningar har kvinnorna mött prästyrket på skilda sätt. Några har upplevt motstånd på grund av sitt kön, andra har mötts av nyfikenhet och förväntan. Gemensamt för alla är medvetenheten om att prästyrket har en lång tradition som yrke för män.

Arrangörer
Svenska kyrkan/50-årsjubileet. Mer information och reportage om jubileet: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=98647&refdi=98772.
Se Människan - mer info på www.kultursamverkan.se under menyn "Bok & Bibliotek"
Verbum förlag. För recensionsexemplar av de båda jubileumsböckerna, kontakta Madelene Andersson, tfn 08-743 65 73, 073-157 45 41. E-post: madelene.andersson@verbum.se