Business Region Göteborg

Pressvisning Sahlgrenska Life

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 11:00 CET

Juryarbetet har inletts och allmänheten ges nu möjlighet att ta del av fem arkitektförslag för Sahlgrenska Life. I projektet byggs Göteborgs universitet samman med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park.

Tävlingsbidragen kommer att ligga till grund för miljardinvesteringar i stadsutveckling, sjukhuslokaler och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och näringslivsmiljöer.

Förslagen visas först för medierna med möjlighet att ställa frågor till företrädare för Sahlgrenskas ledning, Göteborgs universitets projektledning, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg, samt till Vitartes AB och Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare Västfastigheter som står bakom tävlingen.

Illustrationer och annat digitalt material kommer att finnas tillgängligt för publicering.

Tid: 24 februari klockan 10.00

Plats: Utanför aulan, Sahlgrenskas huvudentré

Närvarande: Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Staffan Edén, vicerektor Göteborgs universitet, Steinar Stokke, vd Vitartes, Lars Janson, fastighetsdirektör Västfastigheter, Gunnar Persson, chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, Peter Junker, biträdande fastighetsdirektör Göteborgs Stad och Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.