Destination Kalmar

Pressvisning - Spännande fynd på Kalmar Slott

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 13:48 CEST

Nu släpps fler detaljer gällande de spännande fynden på Kalmar Slott. För snart ett år sedan invigdes den nya Slottsrestaurangen på Kalmar Slott efter en stor om- och tillbyggnad. I samband med tillblivelsen av det nya slottsköket beställde förvaltaren Statens fastighetsverk en arkeologisk undersökning av platsen. Slutrapporten, innehållandes ny överraskande fakta, blev klar i våras samtidigt som nya fynd - denna gång av en bortglömd medeltida begravningsplats - påträffades på slottsområdet.

Med anledning av de arkeologiska fynden vid Kalmar Slott bjuder Statens fastighetsverk och Destination Kalmar på pressträff fredagen den 28 augusti. Kom och träffa arkeologerna som arbetar med fynden, se med egna ögon vad de funnit och hör dem berätta om på vilket sätt dessa fynd kan förändra historien.

Det är alltså två olika fynd som just nu sysselsätter de ansvariga arkeologerna från Statens historiska museum. Det första fyndet - som gjordes i samband med tillblivelsen av det nya slottsköket - visar att området för Kalmar Slott hade en mångfacetterad bebyggelse redan under 1100-talet.

– Det är fascinerande upptäckter. Kanske fanns här en storgård redan under 1000-talet! Det innebär i så fall att vi troligen kan se slottsområdet som föregångare till Kalmar som anlades först tvåhundra år senare. Extra roligt är att man, på platsen för vårt nya slottskök, funnit just ett kök, säger Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Tät kontakt med Europa
Enligt arkeologerna kan man i fynden avläsa att bebyggelsen på slottsholmen var välplanerad. Fynden här, framförallt all keramik, visar att det fanns en tydlig strategi för försörjning och att man så tidigt som under 1100-talet ingick i ett nordeuropeiskt nätverk.

– Vi har hittat ett fantastiskt spännande keramikmaterial som berättar om borgens kontakter med stora delar av Europa. Vi ser tydliga konsumtionsmönster och tror därför att platsen kan ha fungerat som handelsbas, tullstation eller liknande, säger Magnus Stibéus, arkeolog vid Statens historiska museer.

Keramiken man funnit består av ett stort antal godstyper från Skandinavien, Tyskland, England, Polen, Spanien och Portugal. Andelen importkeramik är hög vilket vittnar om en hög social miljö på slottet.

Okänd begravningsplats förbryllar
Nästa fynd är minst lika stort och upptäcktes även det i våras. Statens fastighetsverk förvaltar Kalmar Slott och arbetar kontinuerligt med att både ta hand om och att utveckla platsen för att det ska förbli ett attraktivt besöksmål. I slutet av mars var det dags att staga delar av den norra vallen.

– För att beräkna hållfasthet behövde vi gå ner i marken. Av den anledningen tillkallade vi på nytt in arkeologer för att göra en undersökning. Det kändes mer som ett rutinärende. Döm av vår förvåning då det visade sig att man i gropen fann en begravningsplats, säger Ulrica Hilliam, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Fynden i gropen är två fullständiga skelett, ett efter en fullvuxen man och ett efter en yngling. Härutöver fanns fler skallar och lårben. Platsen för utgrävningen är bara tre gånger tre meter. Därför är det i nuläget svårt att veta hur stor begravningsplatsen varit.

Fyndet väcker många frågor. Varför fanns det en begravningsplats på slottsområdet då det i närheten fanns såväl ett kloster med kyrkogård som en bykyrka med kyrkogård? Drabbades man av plötslig sjukdom? Var slottet belägrat? Svalt man ihjäl?

– Vi har förstås inte svar på alla frågor, arkeologerna arbetar vidare och lägger pussel varje dag. Men vetskapen om fynden börjar klarna. Det är anledningen till att vi nu vill offentliggöra fynden och samtidigt välkomna vår publik att ta del av desamma. Vi ser fram emot söndagens Arkeologidag på Kalmar Slott och hoppas på riktigt många besökare, säger Mimmi Mannheimer, slottschef vid Kalmar Slott.

Välkommen på pressträff
Söndagen den 30 augusti anordnas Arkeologidagen över Sverige. Kalmar Slott är med anledning av vårens spännande fynd med på listan över spännande platser som går att besöka (se program nedan).

Redan nu på fredag, den 28 augusti, bjuder vi på pressträff för att på platsen för fynden berätta mer om våra två utgrävningar och fynd. Under pressvisningen får du titta närmare på såväl skelettfynd som köksfynd och höra Magnus Stibéus, arkeolog, berätta mer om sitt arbete och sin just nu pågående forskning.

Träffa: Från Kalmar Slott; Mimmi Mannheimer, slottschef. Från Statens fastighetsverk, Marlene Bergström, biträdande förvaltare. Från Statens historiska museum: Magnus Stibéus, arkeolog
Var: Gröna salen, Kalmar Slott
När: Fredagen den 28 augusti, kl 11.00

Varmt välkommen!

För mer information kontakta:
Mimmi Mannheimer, slottschef, Kalmar slott, 0480 45 14 93, mimmi.manheimer@kalmar.com
Marlene Bergström, biträdande förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 75 41, marlene.bergstrom@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Arkeologidagen 30 augusti – Program på Kalmar Slott
Söndagen den 30 augusti arrangerar Riksantikvarieämbetet Arkeologidagen över Sverige – ett årligt arrangemang som syftar till att låta oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter.

Med anledning av den senare tidens spännande fynd på Kalmar slott bjuder vi – Kalmar slott/Destination Kalmar, Statens fastighetsverk och Statens historiska museer – in allmänheten till att kostnadsfritt ta del av visningen ”Slott, slagfält och skelett”.

Visningen på Kalmar Slott vänder sig till både barn och vuxna men görs i två delar;

Visning för barn (från åtta år)
Tid: Klockan 11.00-12.30
Plats: Gröna salen, Kalmar Slott
Innehåll: Arkeologerna berättar och visar spännande fynd. Därefter går vi och tittar på den pågående utgrävningen i Gamla stan.

Visning/föreläsning för vuxna
Tid: Klockan 14.00-16.00
Plats: Gröna salen, Kalmar Slott
Innehåll: Föreläsning och visning av fynd gjorda vid de senaste utgrävningarna vid slottet, Kalmarsundsparken och Gamla stan. Därefter visar vi utgrävningen vid Gamla stan.

Föreläsare:
Caroline Arcini, osteolog
Bo Knarrström, slagfältsarkeolog
Magnus Stibéus, arkeolog 
Stefan Larsson, arkeolog

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.