Preem

Prestera bättre i Vasaloppet med Preemspåret

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 13:00 CET

Musik hjälper dig att prestera upp till 15 procent bättre när det kommer till idrott, det visar ny forskning som slår fast att musik stimulerar nervceller i hjärnan - vilket direkt påverkar musklernas prestation.

Under Vasaloppet har Preem därför skapat Preemspåret där åkarnas energi omvandlas till musik i realtid. Preemspåret är en möjlighet få tillbaka energi för en bättre idrottsprestation, samtidigt som du visar din ståndpunkt för ett hållbart samhälle.

Idrottare med stora hörlurar har på senare tid blivit allt vanligare syn i samband med olika tävlingar och mästerskap. Anledningen är rent vetenskaplig. Ny forskning från England visar nämligen att musik har en direkt påverkan på idrottsliga prestationer.

I över tjugo år har doktor Costas Karageorghis forskat på musikens effekter på idrott och prestation. Musik kan till exempel påverka hur jobbigt vi upplever att någonting är, den kan påverkar hjärnan så att vi känner oss mindre trötta samtidigt som den får oss att tänka positiva tankar.

Forskningen tyder på att musik stimulerar våra nervceller i hjärnan, vilket ger en direkt effekt på musklernas prestation. Och musikens tempo påverkar. En lugn låt kan stilla nervositet, en låt med högre tempo får igång kroppen.

- Det är sällan musik testas i samband med längdskidor, så årets Vasalopp blir ett unikt tillfälle för alla åkare att uppleva musikens kraftfulla effekter på prestationen. Utöver effekten på våra muskler visar många vetenskapliga undersökningar hur musik kan påverka den upplevda tröttheten och samtidigt få oss på bättre humör, säger doktor Costas Karageorghis (bilden) vid Brunel University London.

Preemspåret
Genom att skapa musik i realtid ska Preem ge energi till alla Vasaloppsåkare. Ungefär 2,5 kilometer efter Hökberg finns Preemspåret, ett speciellt skidspår där musik skapas genom att åkarna passerar ett antal rörelsesensorer. På så sätt kan åkarna få energi av sin egen energi. Något som i slutändan kan komma att påverka målgångstiden.

Preem har varit huvudsponsor till Vasaloppet, både till sommar- och vinterveckan, sedan 2009 och bidrar med hållbar energi till evenemanget.

Tips:

  • Inför idrottspasset: välj musik med lågt tempo så du inte använder för mycket psykologisk energi (70-100 bpm)
  • I början av idrottspasset: välj en låt som ligger ungefär 5% över din hjärtrytm (123-130bpm)
  • Resten av idrottspasset: hitta en takt som passar och välj en låt i det tempot

Läs mer
Bok: ”Applying Music in Exercise and Sport” by Costas I. Karageorghis
Independent: “How listening to music during exercise can give you a workout boost and make physical activity less painful” 


För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.