Örebro universitet

Prestigefull nominering av Effekt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:58 CET

Preventionsprogrammet Effekt, som skapats av psykologiforskaren Nikolaus Koutakis vid Örebro universitet, har som ett av två europeiska program kvalificerat sig för Blueprints, en websida där evidensbaserade och kostnadseffektiva preventionsprogram presenteras efter att
ha genomgått en omfattande granskning

– Att kvalificera sig för Blueprints är stort för alla som arbetar med evidensbaserad preventionsforskning, kommenterar Nikolaus Koutakis. Vi har varit med där tidigare, men nu har de skärpt kriterierna ytterligare och det är glädjande att vi fortfarande anses hålla måttet.

Blueprints startade som ett forskningsprojekt vid universitetet i Boulder, Colorado, USA för att hitta våldsförebyggande program som visat sig effektiva. Det har sedan utvecklats till att omfatta även droger och kriminalitet samt även studier, psykisk hälsa och goda relationer.

Används i kommunerna

Effekt (som är en vidareutveckling av ÖPP, Örebro Preventionsprogram, utvecklat av Koutakis och Håkan Stattin) används i en majoritet av Sveriges kommuner som ett program för att minska ungdomars alkoholdrickande. Lärare och elevhälsopersonal utbildas i att presentera programmet på skolornas ordinarie föräldramöten.

2011 gjordes en utvärdering av ÖPP, som ifrågasatte hur programmet fungerade. Men det visade sig att programmet inte hade implementerats på rätt sätt. Diskussionerna kring programmet har lett till att informationen till föräldrarna blivit mer konkret och att man skärpt vikten av hur Effekt implementeras hos deltagarna.

– Att programmet uppmärksammas internationellt är glädjande för oss. I Norge, Estland, Ryssland, Holland och Finland har man sedan tidigare börjat arbeta med det och vi har pågående kontakter i Storbritannien, Slovenien och USA.

Effekt tobak

Nyligen har Örebro universitet Enterprise AB inlett ett samarbete Effekt Tobak, ett program som till en början ska användas i Stockholm, Göteborg, Malmö och
kommuner i Västra Götaland. Syftet med det är att genom att minska rökandet bland ungdom också komma åt det ökande cannabisbruket.  

Kontakt: Nikolaus Koutakis, nikolaus.koutakis@oru.se 019-303897, 073-9815362 

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se