Ramboll Sweden AB

Prestigefullt uppdrag när Ramböll förstärker Hamnbanan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:00 CET

Göteborgs hamn är Nordens största och ett nav för godstrafiken i Skandinavien. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs hamn och övriga Sverige och behöver byggas ut för att klara kommande kapacitetsbehov. Ramböll har vunnit uppdraget att ta fram bygghandling för utförandeentreprenad för sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.

Ramböll vann i tuff konkurrens uppdraget att projektera den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo. Sträckan ska gå från enkelspårig till dubbelspårig järnvägstrafik för att säkerställa framtida godstransporter till och från Göteborgs hamn och övrig industri på västra Hisingen. En central del i uppdraget är det ska ha rimliga konsekvenser för trafiken och påverkan på omgivningen och samtidigt vara kostnadseffektivt.

I uppdraget som Ramböll vunnit med Atkins som underkonsult ingår bygghandling för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning och att bistå vid drifttagning, inkoppling och överlämnande. Det innebär att teamet kommer leverera tjänster inom ett flertal teknikområden som berg, betong & konstruktion, geoteknik, miljö, mark & väg, VA, gestaltning, BIM samt risk och säkerhet.

− Vi vann projektet i hård konkurrens, mycket tack vare en stark uppdragsledarorganisation och höga poäng på vårt sätt att beskriva hur vi avser att bedriva projektet från ax till limpa. Projektet stärker vår ambition att vara den ledande konsulten inom samhällsbyggnadstjänster i Göteborgsregionen, säger Anders Wiktorson, divisionschef för Transport på Ramböll.

Mer än hälften av sträckningen mellan Eriksberg och Pölsebo kommer att gå i tunnel, omväxlande i berg och betong. Öster om tunneln kommer tråg och stödkonstruktioner anläggas för att ta upp höjdskillnader mot omgivningen. På den västra sidan kommer höga tråg byggas för att öka säkerheten och minska bullret för kringboende och minska markintrånget. Att projektet kommer byggas i tätbebyggt område gör det än mer komplicerat.

− Projektet behöver ta hänsyn till trädproblematiken inom Krokängsparken, störande masstransporter och säkra tillgänglighet och trygghet under byggtiden, berättar Per Åkesson, affärsområdeschef på Ramböll och fortsätter:

− Det är också viktigt att förfrågningsunderlaget till entreprenören uppfyller miljökraven, men inte begränsar entreprenören att planera byggskedet effektivt. Rent tekniskt är det en utmaning att klara grundvattennivåer och sättningskrav i övergången mellan anläggningsdelar.

Projektet kommer att startas omgående och färdig bygghandling kommer att levereras under 2018. Utbyggnaden av sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo beräknas starta våren 2019 och vara färdigställd under 2022.

För mer information, kontakta gärna
Anders Wiktorson, Divisionschef Transport på Ramböll
010-615 60 47, anders.wiktorson@ramboll.se

Per Åkesson, Affärsområdeschef, Ramböll
010-615 33 61, per.akesson@ramboll.se

Presskontakt
Anna Nourani, PR-ansvarig Ramböll
0734-33 20 27, anna.nourani@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se