Sigtuna kommun

Prestigefyllt pris till lärare i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:44 CEST

Svenska Akademien tilldelade i våras Anna Kaya, lärare på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun, det prestigefyllda svensklärarpris för 2012. Prissumman är på 50 000 kronor till den lärare som tilldelas priset och 30 000 kronor till den skola där läraren verkar. Anna Kaya får priset för sitt mycket engagerade arbete med nyanlända barn.

Svenska Akademien meddelade i våras att Anna Kaya, lärare på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun, tilldelats det prestigefyllda svensklärarpris för 2012. Under bok- och biblioteksmässan i Göteborg fick Anna Kaya motta priset från Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund. Kaya tilldelas priset för sitt arbete med nyanlända elever där hon arbetat målmedvetet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon har arbetat för att ge eleverna strategier och verktyg för att de ska kunna utveckla sitt nya språk och i förlängningen kunna lära, och nå skolframgång, på sitt nya språk.

Svenska Akademiens svensklärarpris instiftades 1987 och tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Prisbeloppet uppgår till 50 000 kronor till respektive lärare och 30 000 kronor till den skola där läraren verkar.

Det är andra gången under läsåret 2011-2012 som en lärare på Norrbackaskolan tilldelas ett prestigefyllt pris. Hösten 2011 tilldelades Johanna Olsson 2011 års Karl-Georg Ahlströms pris för ”framstående undervisning i svenska och SO-ämnen” och för hennes bidrag till det pedagogiska utvecklingsarbetet. Priset delas ut av Uppsala universitet.

Anna Kaya, lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-7 på Norrbackaskolan i Märsta, är en av tre lärare som tilldelats priset, även Kajsa Hedlund, Toleredsskolan i Göteborg och Anders Bernersson, Tuppkärrsskolan i Surahammar fick motta priset årets svensklärare.

- Jag är oerhört stolt över att Anna Kaya har tilldelats detta fina pris. Det är extra glädjande eftersom hon arbetar med att lära nyanlända barn det svenska språket och dess koder. Dessa barn är i ett extra stort behov av att snabbt förstå det nya språket för att på så vis få tillgång till nycklar som kan öppna viktiga dörrar inför framtiden, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

-Det är en fantastisk känsla att få ta emot Svenska Akademiens svensklärarpris och jag känner mig hedrad, säger Anna Kaya i en kommentar.

-Svensklärarpriset är ett av våra viktigaste priser. Nobelpriset är såklart väldigt stort och glammigt, men det här är egentligen mer nära kärnan i vad vi gör, säger Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund till Skolvärlden.se.

-Som facklig företrädare för Lärarnas Riksförbund vill jag trycka på vikten av att arbetsgivaren använder den fantastiska kompetens som finns bland våra lärare. Anna är en tillgång och nu hoppas jag att man tar till vara på hennes kunskaper och låter henne dela med sig av dessa till alla kommunens skolor, säger Marie Axelsson, kommunombud Lärarnas Riksförbund, i en kommentar.

Ytterligare information

Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, 0739-62 96 60