Umeå kommun

Prestigefyllt tillgänglighetspris till minabibliotek.se

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 14:36 CEST

Minabibliotek.se, Umeåregionens gemensamma bibliotekswebb, är vinnare av AMY-priset 2010. Tal- och punkskriftsbiblioteket står bakom priset som instiftats för att premiera framgångsrika insatser för ökad tillgänglighet.

Bibliotekens tjänster ska finnas till för alla, på lika villkor. Det är utgångspunkten för arbetet med Umeåregionens gemensamma bibliotekswebb minabibliotek.se. Nu får de sex kommunerna ett kvitto på att tillgänglighetsarbetet är framgångsrikt. Priset delades ut igår, under den pågående Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

- Fantastiskt roligt men också överraskande! Men vi kan aldrig känna oss helt nöjda. Det finns alltid mycket mer som behöver göras för att vi ska komma närmare den vision vi arbetar efter; att erbjuda bibliotekens tjänster till alla, på lika villkor, säger Inger Edebro Sikström, bibliotekschef som tillsammans kollegan Susanne Åberg, Robertsfors, fick ta emot priset i Göteborg igår. På plats fanns också flera ledamöter från kulturnämnden i Umeå.

Så här skriver juryn i sin motivering:
"Biblioteken har genom sitt mångåriga arbete med den gemensamma webbplatsen minabibliotek.se som bas, utvecklat en stimulerande, tillgängligare och kompetenshöjande biblioteksservice som positivt utmanat både låntagare och personal."

Ett nära samarbete med bland andra Designhögskolan vid Umeå universitet har varit avgörande för bibliotekens innovativa arbete. Kommunikationsteamet Dataresurscentrat, vid Västerbottens läns landsting har varit en annan betydelsefull samarbetspartner.

Personalen på Umeåregionens bibliotek är stolta och glada över utmärkelsen. Men man ser också priset som en uppmaning att fortsätta arbetet med förbättrad tillgänglighet.

- Det kulturpolitiska program som fullmäktige nyss tagit i Umeå har starkt fokus på tillgänglighetsfrågor och kommer att vara en vägvisare för det fortsatta arbetet. Bibliotek, som starka demokratiska institutioner, ska vara i världsklass när det gäller tillgänglighet, berättar Inger Edebro Sikström,

Fakta AMY-priset
Amy-priset är ett helt nytt pris som instiftats av Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Priset går till den som under året satsat på tillgängliga medier på ett spännande och framgångsrikt sätt. Vinnaren kan till exempel vara en institution eller organisation, ett förlag eller en förmedlare (till exempel bibliotek och skolor)

Juryn består av representanter för TPB:s personal med myndighetschef Roland Esaiasson som ordförande. Priset består av deltagande för två personer i Svenska DAISY-konsortiets konferens 2010 i Stockholm. I priset ingår deltagaravgift, logi under konferensen och resa till konferensen.

För mer information kontakta:

Inger Edebro Sikström, Umeå Stadsbibliotek
Telefon: 070-693 43 20

Roland Esaiasson, Myndighetschef Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB.
Telefon: 070-590 72 49, e-post: roland.esaiasson@tpb.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se
Läs mer
Om Mina bibliotek www.minabibliotek.se

Om Amy-priset www.tpb.se/verksamhet/amy-priset