FöretagsPartner AB

Prestigeuppdrag till CNC Plåt i Västervik.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:37 CET

Fasadelementen är komplexa och består av flera mindre rutor i olika nivåer, materialet är natureloxerad aluminiumplåt. Varje ruta är perforerad, med hål som skall släppa igenom ljus från belysning som monteras på baksidan. Hela fasaden kan på detta vis bli ett gigantisk datorstyrt färgspel. Allt färdigtillverkat på fabrik och levereras i takt med att bygget fortskrider, vilket gör att kostnaden och tiden för färdigställande på byggplatsen minimeras. 

Vårt arbete med att skapa en helhetsprocess från konstruktion till kompletta leveranser av komplexa plåtkonstruktioner har givet oss en särställning på marknaden” säger Åke Sjöblom VD för CNC Plåt

Fokuseringen under lågkonjunkturen har varit att investera i mjuka värden, både organisatoriskt och individuellt. Bland annat har första fasen i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för varje individ genomförts, där även kunder och leverantörer deltagit. Fas två har nu påbörjat där fokus ligger på ständiga förbättringar. Bygga ut verkstadsytan och utöka tomtytan för att skapa en bra logistiklösning för in- och utfrakt från företaget.

Uppdragsgivare är PEAB:

CNC Plåt har utveckla ett unikt koncept där vi tillsammans med utvalda leverantörer utvecklat förmågan att vara strategisk partners till våra kunder och därigenom komma in i de tidiga faserna i produktutveckling.  Vi kan med vår kompetens och erfarenhet påverka färdiga lösningar som vi i nästa steg tar ett helhetsansvar för. Automatisering av produktionen görs för att skapa en bättre arbetsmiljö, skapar förutsättning för en jämn kvalitet och ge en kostnadseffektiv tillverkning.

Hela ordern ska slutlevereras under 2011

Ytterligare information:

VD Åke Sjöblom, ake.sjoblom@cncplat.se

eller

Marknadschef Johan Sjöblom, johan.sjoblom@cncplat.se.

Båda nås på telefon 0490-25 83 00.

www.cncplåt.se

http://www.swedbankarena.se/bildbank.php

http://www.bellaskycomwell.dk/hotelsite2011/frontpage

 

 

CNC-Plåt i Västervik erbjuder kundanpassade tunnplåtslösningar med hög automatisering till företag i norra Europa. Genom våra medarbetares fokus på ekonomi, funktionalitet och enkelhet skapar vi kundnytta.