Prevas AB

Prevas Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:39 CET

Fortsatt framgångsrik tillväxt, orderingången ökade 69 procent i fjärde kvartalet

• Omsättningen för året uppgick till 278,4 Mkr (198,3 Mkr), en ökning med 40 procent. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 79,6 Mkr (58,6 Mkr), en ökning med 36 procent. Huvuddelen av ökningen är organisk.

• Resultatet efter skatt för året uppgick till 18,7 Mkr (10,0 Mkr), en ökning med 87 procent. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (6,2 Mkr).

• Vinst per aktie före utspädning uppgick för året till 2,17 kr (1,24 kr) och för fjärde kvartalet till 0,90 kr (0,76 kr). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid året slut till 10,60 kr (8,11 kr).

• För räkenskapsåret 2006 föreslår styrelsen en utdelning med 1,00 kr per aktie (0,50 kr).

• Orderingången* för året blev 311,8 Mkr (213,7 Mkr), en ökning med 46 procent. Orderingången* för fjärde kvartalet blev 95,0 Mkr (56,3 Mkr) en ökning med 69 procent.

• Avyttring av rörelsegrenen förvaltningsfastigheter inkl. avyttring av intressebolag har för helåret 2006 haft en positiv resultateffekt på 5,1 Mkr efter skatt och en positiv kassaflödeseffekt på 19,2 Mkr.

• Under 2007 förutser Prevas en fortsatt god efterfrågan och tillväxt. Genomförda rekryteringar och förvärv innebär en stark omsättningsökning 2007.* Orderingång från verksamheter förvärvade under 2007, d.v.s. Teleca Life Science, Embedded Solutions och IO Technologies, ingår inte i redovisad orderingång.

Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Peter Jansson, Ekonomichef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 19, Mobil: 070-191 03 41
E-mail: peter.c.jansson@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen och har 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.