Prevas AB

Prevas Delårsrapport januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:19 CEST

Framgångsrik tillväxt med ökad lönsamhet

• Omsättningen under delårsperioden uppgick till 67,6 Mkr (46,5 Mkr), en ökning
med 45 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (1,0 Mkr).

• Vinst per aktie före utspädning för delårsperioden uppgick till 0,46 kr (0,13 kr).
Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid delårsperioden slut till 9,21 kr (6,71 kr).

• Orderingången för delårsperioden blev 95,4 Mkr (66,3 Mkr), en ökning med 44 procent.

• Genomförda förvärv och god efterfrågan på företagets tjänster utgör basen för den
framgångsrika tillväxten.

Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Peter Jansson, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 19, Mobil: 070-191 03 41
E-mail: peter.c.jansson@prevas.se


Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, se www.prevas.se.