Prevas AB

PREVAS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:37 CEST


Stärkt kassaflöde

 • Omsättning 152,1 Mkr (153,7)
 • Resultat före avskrivningar 10,3 Mkr (20,0)
 • Resultatmarginal före avskrivningar 6,8 procent (13,0)
 • Rörelseresultat 7,1 Mkr (16,8)
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (11,0)
 • Resultat efter skatt 4,9 Mkr (11,5)
 • Vinst per aktie 0,49 kr (1,18)
 • Likvida medel 25,8 Mkr (5,7)

VD-kommentar

Mitt inne i den osäkerhet som råder på marknaden bibehåller Prevas en stark marknadsposition, ett gott
kassaflöde men en försämrad rörelsemarginal. En stor del av den försämrade rörelsemarginalen hänför sig
till den danska produktutvecklingsverksamheten. Vi har under perioden vidtagit ett antal åtgärder för att
vända utvecklingen i Danmark och räknar med att se effekt av åtgärderna under andra halvåret av 2009.
Vi ser även en prispress och försämrad beläggningsgrad på den svenska produktutvecklingsverksamheten.

Nuvarande rörelsemarginal är inte tillfredställande. I slutet av förra året påverkades Prevas marknad av
rådande konjunkturläge på ett negativt sätt, med färre affärsavslut. Den trenden kvarstår.

Som tidigare kommunicerats kommer 2009 att vara ett år fullt av möjligheter och utmaningar där Prevas
strategi är att stärka marknadspositionerna i förhållande till våra branschkollegor och fokusera på kassaflöde
och likviditet. Vi ser att vi tack vare vår relativa styrka får många möjligheter till nya affärer och förvärv
vilket Prevas kommer att utnyttja på ett strategiskt sätt.

Under årets första 3 månader har Prevas bland annat;
 • Omorganiserat verksamheten i Danmark med ny ledning och byte av VD.
 • Prevas CAN-modul certifierad enligt ISO-16845.
 • Fått fortsatt förtroende för Prevas erbjudande och tjänster från alla strategiskt viktiga kunder.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Mats Åström, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se
Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen i Sverige inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 550 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även www.prevas.se.