Prevas AB

Prevas delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:06 CEST

Fortsatt stark orderingång tredje kvartalet, ökning 45 procent.
Resultatförbättring 92 procent tredje kvartalet.

Omsättningen för delårsperioden uppgick till 144,8 Mkr (129,6 Mkr), en ökning med 12 procent. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 44,4 Mkr (35,5 Mkr), en ökning med 25 procent.

Resultat efter skatt för delårsperioden uppgick till 3,8 Mkr (10,6 Mkr). För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 2,1 Mkr (1,1 Mkr). En ökning med 92 procent.

Vinst per aktie efter skatt för delårsperioden uppgick till 0,47 kr (1,33 kr) och för tredje kvartalet till 0,25 kr (0,13 kr). Eget kapital per aktie uppgick vid delårsperiodens slut till 7,36 kr (6,75 kr).

Orderingången för delårsperioden blev 157,4 Mkr (112,9 Mkr), en ökning med 39 procent. För tredje kvartalet blev orderingången 40,2 Mkr (27,7 Mkr). En ökning med 45 procent.

Den fortsatt goda orderingången och höga beläggningen gör att bolagets prognos för rörelseresultat på 8–9 Mkr för andra halvåret kvarstår.

Som tidigare offentliggjorts har Prevas tecknat ett Letter of Intent angående förvärv av Glaze AB. Företaget levererar konsulttjänster inom utveckling av inbyggda system och har 30 medarbetare placerade på orterna Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Affären planeras att slutföras under fjärde kvartalet efter genomförd Due Diligence.

Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Peter Jansson, Ekonomichef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 19, Mobil: 070-191 03 41
E-mail: peter.c.jansson@prevas.se


Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, se www.prevas.se.