Prevas AB

Prevas etablerar sig i Norge via förvärv inom industriell IT

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 09:00 CEST

Prevas förvärvar det norska bolaget Mikon AS. Företaget hjälper kunder som Statoil, Hydro Aluminium och Norske Skog att effektivisera produktion och logistikflöden genom att tillföra ny intelligens i industrisystem. Förvärvet av Mikon innebär att Prevas drar nytta av den starka efterfrågan på industrisystem som finns i Norge. Etableringen kommer även att användas som ett brohuvud för Prevas tjänster inom produktutveckling i Norge.

Mikon AS omsätter cirka 14 MSEK, har sju medarbetare och är lokaliserade i Oslo. Företaget har funnits sedan 1991 och levererar helhetslösningar baserade på egna programvaror inom industriell IT till process- och tillverkningsindustri. Programvarorna hjälper producerande företag att få bättre insikt i sina produktionsprocesser och därmed bidra till lönsamma produktionsinvesteringar och drift. Exempel på kunder är Statoil, Hydro Aluminium AS, Borregaard Industrier Ltd, DONG, Peterson och Norske Skog.

Marknaden för industriella IT-system upplever en stark tillväxt för system som integrerar och optimerar användningen av data från automations-, logistik- och affärssystem, så kallade Manufacturing Execution System (MES). Dessa används i både process- och tillverkningsindustri och ser till att olika system, som ofta kommer från olika leverantörer, fungerar som ett enda sammanlänkat system.

- Förvärvet av Mikon utgör ett viktigt strategiskt steg för Prevas. Genom en etablering i Norge får vi tillgång till den starkt växande norska marknaden för industrisystem. Förutom ökad tillväxt inom affärsområdet Industrisystem får vi tillgång till ny kompetens inom processindustrin som vi kan dra nytta av i hela Norden, säger Anders Englund, VD på Prevas AB. Med förvärvet som utgångspunkt planerar vi att etablera Prevas hela erbjudande på den norska marknaden under det närmaste året. Därmed tar vi ytterligare ett steg i strategin att ha hela Norden som bas och världen som marknad.

- För Mikon innebär förvärvet att vi får ökad kraft i form av en stark och stabil ägare i Prevas. Dessutom får vi tillgång till de svenska och danska marknaderna för våra programvaror och lösningar, där Prevas redan är etablerat, säger Geir Jåsund, VD för Mikon AS.

Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 augusti 2007. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 12,0 MSEK. Köpeskillingen betalas med 4,6 MSEK i kontanter och med ca 217 000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen motsvarade ca 7,4 MSEK. Styrelse har beslutat att delfinansiera köpet genom att utnyttja sitt bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2007, att genomföra en apportemission riktad till säljarna i Mikon AS.

Mikon AS verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen. Mikon AS förväntas bidra med en positiv resultateffekt före skatt på i storleksordningen 3 MSEK per år och kommer att få full effekt under andra halvåret 2008. Mikon AS kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 augusti 2007.

Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Geir Jåsund, VD Mikon AS
Tfn: +47 22 18 63 02, Mobil: +47 48 25 79 57
E-mail: geir.jaasund@mikon.no

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 470 medarbetare i Sverige och Danmark. Se även www.prevas.se.

Om Mikon
Mikon AS är ett väletablerat företag som levererar programvaror som hjälper producerande företag att få bättre insikt i sina produktionsprocesser och därmed uppnå lönsamma investeringar och drift. Mikon levererar både programvaror, för Process Information Systems, Laboratory Information Systems, Continuous Emissions Monitoring samt Produktionsoptimering, och helhetslösningar inom Industriellt IT. Ytterligare information finns på www.mikon.no.