Prevas AB

Prevas expanderar i Göteborg genom satsning på inbyggda system

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:16 CET

Prevas som är ledande i Norden inom inbyggda system fortsätter sin expansion. Efter framgångsrika satsningar i Stockholm och Öresund breddas verksamheten i Göteborg med produktutveckling.

Nysatsningen i Göteborg, som sker genom strategisk rekrytering, innebär att Prevas erbjudande inom produktutveckling finns etablerat i Sveriges fem största städer. Dessa marknader utgör en viktig bas för Prevas fortsatta expansion. Prevas marknad inom produktutveckling karaktäriseras av en stark tillväxt och en god tillströmning av nya kunder. Antalet medarbetare inom produktutveckling har ökat med 50 procent under den senaste sexmånadersperioden. Synergieffekter med existerande verksamhet i Göteborg möjliggör att produktutvecklingstjänster omedelbart kan erbjudas i området.

”Etableringen av affärsenheten produktutveckling i Göteborg utgör nästa steg i vår expansiva strategi. Prevas nuvarande framgångsrika verksamhet i Göteborg marknadsför och levererar industrisystem. Vi skapar nu, i den teknikintensiva Göteborgsregionen, ett komplett erbjudande till existerande och nya kunder”, säger Anders Englund, VD på Prevas.

Med över 20 års erfarenhet av utveckling av intelligenta produkter med högt teknikinnehåll är Prevas idag ett av de största och ledande utvecklingscenter i Sverige. Brandmän, piloter, lastbilschaufförer, läkare och i princip alla yrkesgrupper berörs av produkter där vi bidragit till utvecklingen. Verksamheten bedrivs inom affärsenheten Produktutveckling som förutom en gedigen teknisk kompetens har en dokumenterad förmåga att leverera system i tid och med rätt kvalitet. Vi investerar i långsiktiga samarbeten med våra kunder vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att driva projekt minskar kundernas kostnader för att utveckla nya produkter samtidigt som utvecklingstider minskas och leveransförseningar undviks.


Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Mats Lundberg, affärsenhetschef Prevas Produktutveckling
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
E-mail: mats.lundberg@prevas.seOm Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, se www.prevas.se.