Prevas AB

Prevas förvärvar programvara för livsmedelsindustrins varucertifikat

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:54 CEST

Prevas förvärvar programvaran Emcat GCM (Goods Certificate Manager) från Emcat GCM AB och Emcat e-Business Solutions AB. Programvaran är marknadsledande i Sverige för elektronisk hantering av livsmedelsindustrins varucertifikat. Förvärvet innebär att Prevas kundbas inom livsmedelsindustrin kraftigt ökar samtidigt som Prevas erbjudande förstärks.

Idag finns det stora brister i informationsflödet mellan leverantörer och köparledet inom dagligvaruhandel. En avgörande del i detta informationsflöde är varucertifikat (Goods Certificates), som används i alla led inom handeln. Certifikaten behövs för att man ska kunna köpa in varor, hantera dem systemmässigt, ta emot dem och lagerhålla samt distribuera till butik och även ge korrekt information till konsumenterna. Programvaran Emcat GCM (Goods Certificate Manager) skapar förutsättningar för en effektiv försörjningskedja genom att höja kvaliteten i logistik och produktinformation. Emcat GCM säkerställer ökad datakvalitet i alla system från leverantör till köpare, både internt och externt, vilket leder till en enhetlig, säker och validerad information genom alla berörda system.

Prevas erbjuder produkter och systemlösningar inom spårbarhet för bl.a. livsmedelsproduktion. Programvaran Snitcher Food är ett verktyg som spårar förändringar i produktionsdata i livsmedelstillverkning. I syfte att utöka sin kundbas inom livsmedelsindustrin och att utöka sitt erbjudande förvärvar Prevas programvaran Emcat GCM (Goods Certificate Manager). Programvaran är marknadsledande i Sverige för elektronisk hantering av livsmedelsindustrins varucertifikat och används av bl.a. Arla, Kraft Foods, Unilever Bestfoods, Lever Fabergé, Triumfglass, Procter&Gamble, Cerealia, Coca Cola, Duni, Svanströms, Atria Lithells och Göteborgs Kex.

"Genom att erbjuda både Emcat GCM och Snitcher Food till nordisk livsmedelsindustri skapar vi förutsättningar för att ta ytterligare ett steg mot effektiv elektronisk hantering i livsmedelsproduktion och logistik. Den utökade kundbasen utgör en utmärkt bas för vår fortsatta satsning på spårbarhet inom livsmedelsindustrin," säger Anders Englund, VD på Prevas.

"Prevas erfarenhet från spårbarhet inom bl.a. livsmedelsindustri och deras dokumenterade förmåga att leverera framgångsrika IT-projekt gör Prevas till ett utmärkt alternativ för Emcat GCMs kunder" säger Emcat e-Business Solutions ABs VD Hans Berggren. "Försäljningen av Emcat GCM utgör ett steg i vår utökade satsning på tjänsten Emcat WebEDI för effektivare affärskommunikation inom industri och handel. Samtidigt med försäljningen tecknar vi ett samarbetsavtal med Prevas som möjliggör ett fortsatt spännande samarbete mellan parterna", avslutar Hans Berggren.

Kontaktpersoner
Anders Englund, VD Prevas AB
Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se

Hans Berggren, VD Emcat e-Business Solutions AB
Tfn: 031-748 59 21, Mobil: 070-334 45 67
E-mail: hans.berggren@emcat.com

Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag som erbjuder tjänster, produkter och support till kunder med verksamhet inom produktutveckling och industrisystem.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.