Prevas AB

Prevas genomför åtgärdsprogram i Stockholm och väljer att inte gå vidare med förvärv

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:12 CEST

På grund av den fortsatta lågkonjunkturen och dess effekter på efterfrågan av IT-tjänster kommer Prevas att inleda fackliga förhandlingar om uppsägningar i företagets verksamhet i Solna. Upp till 25 medarbetare varslas i Solna.
Prevas väljer också att i dagsläget inte gå vidare med förvärv av INVID Utveckling Mälardalen. Som grund till beslutet är den osäkerhet som råder på marknaden.

I slutet av förra året påverkades Prevas marknad av rådande konjunkturläge på ett negativt sätt, med färre affärsavslut. Den trenden kvarstår. En försämrad beläggningsgrad på den svenska marknaden inom affärsområdet Produktutveckling och en ökad prispress gör att Prevas ser över verksamheten i Solna.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer snart att påbörjas.

- Att kontinuerligt anpassa Prevas verksamhet till nya situationer är nödvändigt för att vi ska vara ett konkurrenskraftigt företag. Det är tråkigt att vi nu måste varsla duktiga medarbetare om uppsägning, men tyvärr kan det inte undvikas. Tillsammans med de fackliga organisationerna inom Prevas och Trygghetsrådet kommer vi att genomföra dessa förändringar på ett omsorgsfullt sätt, säger Anders Malmby chef Produktutveckling Sverige på Prevas.

Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 073-052 22 65, E-mail: anders.malmby@prevas.se

Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen i Sverige inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 550 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även
www.prevas.se.