Prevas AB

Prevas växer inom inbyggda system, förvärvar företag i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:24 CEST

Prevas AB har tecknat avtal om förvärv av Emfila Software AB i Lund. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system. Förvärvet stärker och befäster Prevas position som ledande i Norden inom inbyggda system.

Emfila Software AB levererar mjukvaruspecialister inom inbyggda system till produktutvecklingsföretag i Öresundsregionen. Företaget grundades 2004 och har 15 anställda. Genom förvärvet av Emfila stärker Prevas sin närvaro i Skåne och Öresundsregionen inom produktutveckling och inbyggda system. Detta ligger helt i linje med Prevas koncernstrategi om att vara ledande i Norden inom detta område. Prevas har en stark ställning hos sina kunder och fortsätter att satsa på IT-tjänster i kombination med färdiga plattformar och moduler.

Inbyggda system utgör en viktig komponent i många avancerade produkter, t.ex. mobiltelefoner, hemelektronik, medicintekniska instrument, bilar och flygplan. Det blir allt viktigare att utveckla nya produkter snabbare och billigare. Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande efterfrågan, till följd av nödvändiga teknologiskiften för allt fler produkter och allt kortare produktlivscykler.

Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 oktober 2008. Den fasta köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK. Förvärvet betalas med 2,5 MSEK kontant samt ca 100 000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilket på tillträdesdagen motsvarar ca 2,5 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 12,0 MSEK. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 18 procent sista kvartalet 2008. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 oktober 2008.

Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige Prevas AB
Tfn: 013-32 86 27, Mobil: 0730-52 22 65
E-mail: anders.malmby@prevas.se

Lauri Piitulainen, VD Emfila Software AB
Mobil: 0735-01 10 17
E-mail: lauri.piitulainen@emfila.com

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I ca 25 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även
www.prevas.se.