PriceGain AB

PriceGain etablerar partnerskap med SSE Business Lab vid Handelshögskolan i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 13:15 CEST

PriceGain erbjuder handledning och coachning för nyetableringar vid SSE Business Lab.

SSE Business Lab är en företagsinkubator som drivs av Handelshögskolan i Stockholm. Som en partner till Business Lab hjälper PriceGain nystartade företag och rådgör om hur man prissätter sina erbjudanden för att optimera vinsten och marknadsandelar, samt att nå andra viktiga variabler som hjälper företagen att locka kunder.

SSE Business Lab är en bra miljö för utveckling och kommersialisering av affärsidéer. Entreprenörer erbjuds en kombination av rådgivning, tillgång till ett omfattande nätverk av experter inom många olika områden, kontakt med investerare, samt utbildning inom alla aspekter av att bygga och driva ett företag. SSE Business Lab AB är ett helägt dotterbolag till Handelshögskolan i Stockholm, en av Europas främsta handelshögskolor. Bolaget upprätthåller nära samarbete mellan företagsledare, investerare och tänkare i näringslivet. SSE Business Lab erbjuder ett utmärkt urval av faciliteter och resurser för nya företag och PriceGain är mycket glada att få arbeta med dessa. Att utveckla en solid prisstrategi är speciellt utmanande för nya företag som inte har någon försäljningshistoria. I detta arbete har PriceGain utvecklat ett antal specialiserade tekniker som tillåter möjliggör att ta itu med de prissättningsfrågor som nystartade företag möter.

För mer information, kontakta Caroline Rosén: +46 70589 00 12.

PriceGains affärsidé är att hjälpa kunder att förbättra lönsamheten genom att utveckla och implementera strategier, processer och verktyg för vägvinnande prissättning och intäktshantering. För mer information se www.pricegain.com eller ring +46 8 792 0665