Pricer

Pricer förvärvar ESL-leverantören Eldat

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:01 CEST

Det gemensamma bolaget skapar ESL industristandard

Pricer AB (publ) ("Pricer") har beslutat att förvärva Eldat Communication Ltd ("Eldat") och bildar världens ledande leverantör av avancerade ESL-system (Electronic Shelf Label) till detaljhandeln. Förvärvet ger Pricer en global
marknadsandel på över 60 procent vilket ytterligare accelererar Pricers satsningar inom industrin. Pricer kommer att förvärva 100 procent av aktierna i Eldat och i gengäld emittera 261,8 miljoner Priceraktier vilket ger Eldats ägare
knappt 26 procent av ägarskapet i Pricer. Värdet av transaktionen är cirka 300 MSEK (motsvarande cirka 40 MUSD eller 32 MEUR). Verkställande av transaktionen,
som planeras i juli 2006, är ämne för beslut på Pricers årsstämma. De båda bolagens pro forma omsättning för 2005 är 454 MSEK med cirka 160 anställda.

Bakgrund och motiv till förvärvet

Genom förvärvet kombineras bolagens marknadsframgångar och teknologiska resurser med Pricers ledarskap inom kvalitet, högklassig mjukvara och infrastruktur.
Detta försäkrar att detaljhandeln får en leverantör med resurser och teknologisk kapacitet som behåller och åstadkommer högre värde.

I Japan är Pricer och Eldat de två huvudsakliga ESL-leverantörerna med en absolut majoritet av marknaden. Pricer är genom sin partner Ishida den största ESL-leverantören i Japan där Eldat med sin partner Teraoka också håller en mycket stark position. I Frankrike har Eldat cirka 8 miljoner ESL-etiketter installerade medan Pricer har cirka 6 miljoner. Företagen bedömer sig vara de
enda leverantörerna av ESL-system med tvåvägskommunikation och bredbandskapacitet. De båda företagen kommer att ha över 33 miljoner ESL-etiketter installerade i över 2 700 butiker hos flera av världens största
detaljhandelskedjor.

"Pricer och Eldat är de enda ESL-företagen som framgångsrikt har implementerat
storskaliga ESL-installationer hos större detaljhandelskedjor i Frankrike och
Japan där ESL har funnit en bred marknadsacceptans," säger Jan Forssjö, VD och
koncernchef, Pricer. "Vi tror att förvärvet av denna ledande ESL-leverantör
stärker våra ansträngningar att erbjuda högre värde, bättre skalbarhet och
bättre expertis både för dagens installerade kundbas och för marknaden som
helhet."

"Vår strategi är att nu skapa en industristandard som tillåter detaljhandeln att
tryggt utveckla sina displaylösningar idag och i framtiden," tillägger Jan
Forssjö. "Vi planerar att ta en central position i den kommande ESL-explosionen
och detta förvärv försäkrar att resurser spenderas på att stärka Pricers/Eldats
teknologi."

Eldat installerar för närvarande ESL-system hos en stor fransk kedja, samt i
åtskilliga butiker i Japan tillsammans med sin partner Teraoka. Installationerna
hos den franska kedjan startade 2002 och fortsätter i år.

Eldats lösning består, precis som Pricers, av infraröd teknologi som ger snabb
och säker prisinformation på hyllan och är tillsammans med Pricers system den
enda tillgängliga skalbara lösningen för ESL med från 100m2 till 25 000m2, från
500 etiketter till 100 000 etiketter. Eldats kunder finns etablerade i över 25
länder och spänner från Casino till Aeon, från Delhaize till Sonae. Eldats
lösning kommer att fortsätta vara tillgänglig för installationer för den
befintliga kundbasen utan avbrott och Eldats partners kommer att fortsätta ha
tillgång till en lösning i världsklass. Dessutom kommer de båda företagen att
sträva mot att kombinera sina liknande teknologier till en plattform för
avancerad mjukvara och infrastruktur för att skapa en omfattande teknisk bas som
ger kunder en tydlig produktplan baserad på en gemensam industristandard. På en
marknad där tekniska plattformar konkurrerar kommer Pricer genom att leverera en
stark displaystandard öka sina möjligheter att erbjuda mer innovativa lösningar
snabbare, liksom avancerade tjänster och ytterligare värdeskapande partnerskap.

"Vi ser fram emot att slå samman våra styrkor med Pricers erfarenheter och
samarbeta med ledaren inom industrin med vår starka R&D-bakgrund och våra
marknadsframgångar," säger Rami Sharon, VD och koncernchef, Eldat. "Våra
organisationer för kundsupport och utveckling kommer att fortsätta att erbjuda
sina respektive supporttjänster och releaseplaner samtidigt som integration av
processerna genomförs världen över under övergångsperioden."

"Tillsammans kommer de två företagen att erbjuda en förbättrad tillgänglighet
till en komplett ESL-lösning, med Pricers traditionella styrkor inom mjukvara
och infrastruktur som bas. Dessutom avlägsnas eventuell osäkerhet kring
industrin," säger Jan Forssjö. "Vi kan nu fokusera på det viktigaste - att
leverera skalbara, kostnadseffektiva ESL-lösningar till dagligvaruhandeln och
mer därtill."


Villkor för transaktionen

Pricer kommer att förvärva alla aktier i Eldat och i gengäld emittera 261,8
miljoner B-aktier till ägarna i det förvärvade företaget. Pricers styrelse har
idag beslutat om denna emission som kommer att fullföljas efter aktieägarnas
godkännande. De nya aktierna representerar knappt 26 procent av det totala
antalet aktier i Pricer. Ägarna i Eldat består av cirka 50 institutioner och
privatpersoner, som i och med sitt kommande ägarskap i Pricer har begärt två
styrelseposter.

Med dagens aktiekurs för Pricer-aktien på 1.16 SEK blir transaktionsvärdet cirka
300 MSEK.

Pricer räknar med att få aktieägarnas godkännande för förvärvet, genom emission
av nya aktier till Eldats ägare, likväl som valet av två nya styrelsemedlemmar.
Salvatore Grimaldi, ägare av Sagri Development AB, som äger 14 procent av
aktierna i Pricer kommer att rösta för denna transaktion. Grimaldi är även
styrelseordförande i Pricer. Verkställande av transaktionen förutsätter Eldats
aktieägares godkännande och avtalet har redan signerats av huvudägarna som
representerar majoriteten av kapitalet i Eldat.


Tidsplan

Årsstämman som ursprungligen planerades den 11 maj kommer med anledning av
förvärvet att skjutas upp till mitten av juni (slutligt datum har ännu inte
fastställts). Ytterligare information till aktieägarna om transaktionen kommer
att finnas på Pricers webbplats minst två veckor före stämman.

Efter årsstämman kommer transaktionen att fullföljas genom byte av aktier och de
nya aktierna kommer att vara tillgängliga för handel i juli.


De sammanslagna företagen

Eldats omsättning 2005 var 17,2 MUSD, bruttovinsten 32 procent och
nettoresultatet 0,2 MUSD (exklusive extraordinära poster). Eldat har cirka 45
anställda på kontor i Tel Aviv och Paris. De förenade företagens pro forma 2005
försäljning är 454 MSEK med cirka 160 anställda.

Pricers styrelse bekräftar att den tidigare prognosen om att nå positivt
kassaflöde under 2006 står kvar även efter effekterna av ovan nämnda
transaktion.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 - 505 582 00

Pricer, grundat i Uppsala 1991, är en av de ledande leverantörerna av
elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder
elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas
produktivitet.

Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i
över 1 300 butiker på tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra
världens näst största detaljhandelskedja och några av de största
detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med
kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med
tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ)är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare
information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt ta
emot nyheter kan ske via hemsidan.

Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
SE-192 79 Sollentuna
Sweden
Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993


Eldat är en ledande leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) inom
detaljhandeln med cirka 13 miljoner installerade etiketter i cirka 1400 butiker
världen över. Eldat har en position som ett av de snabbast växande företagen på
marknaden inom detaljhandeln.

Eldat Communication Ltd är ett privatägt bolag, baserat i Israel, som erbjuder
avancerade kommunikationslösningar till detaljhandeln. Sedan starten 1994 har
Eldat utvecklat unik kompetens inom kommunikation med infrarött ljus, baserat på
erfarenhet från utveckling av elektroniska försvarssystem och design av
integrerade elektroniska kretsar (ASIC). För ytterligare information, besök
Eldats hemsida.

Eldat Comunication Ltd
7 Rival Street
Tel Aviv 67778
Israel
Hemsida: www.eldat.com
Telefon: +972 3 6887879