Pricer

Pricer inleder en första fas med rollout i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:18 CEST

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 31 juli 2009 kl. 09:00.


För att ytterligare stärka kundrelationerna och sin prisposition har en av de största detaljhandelskedjorna i Sydafrika valt att installera Pricers elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) i en första fas. Tidigare har kedjan genomfört en lyckad pilotinstallation i fyra livsmedelsbutiker, två stormarknader och två Express-butiker. Skydirect, som är Pricers partner i Sydafrika, ansvarar för implementering och support. Den första installationen rör en region innefattande 30 stormarknader till ett värde av cirka 30 MSEK.

- Vi känner oss hedrade över att ha valts ut av en av världens ledande livsmedelskedjor. Det här är ytterligare ett steg i Pricers och ESL-systemets globala expansion och ett tydligt tecken på den tillförlitlighet internationella kunder fäster vid både Pricer och ESL, säger Charles Jackson, VD för Pricer.

- I ett tidigt skede i projektet utvärderades flera olika ESL-lösningar baserade på olika teknologier och efter ett år av bedömning av hastighet, tillförlitlighet och framtidssäkrade aspekter fattades det slutliga beslutet. Potentialen med denna sydafrikanska detaljhandelskedja är över 400 stormarknader under samma varumärke. Vi räknar med att ha slutfört installationen i alla butiker inom två år, säger Oron Branitzky, försäljningsdirektör vid Pricer.

- Med en affärsidé att alltid erbjuda kunderna de bästa priserna på marknaden valde därför denna detaljhandelskedja Pricers ESL-lösning för att kraftigt kunna förbättra prisintegriteten i butikerna och samtidigt optimera prisändringsarbetet med ett tillförlitligt och lätthanterligt system, säger Hendrik Bredenkamp, VD för Skydirect.

Om Skydirect
Skydirect (PTY) LTD är baserat i Johannesburg i Sydafrika och ingår i XON-koncernen. Skydirect erbjuder Pricers ESL-system som en komplett lösning till detaljhandelsföretag i hela Afrika. Bland Skydirects kunder finns SPAR Group Ltd med närmare 800 stormarknader i Sydafrika och Metcash med 14 handelscentrum och 178 Cash and Carry-butiker.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00
Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 4 600 installationer i fler än 30 länder och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
192 79 Sollentuna
Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993