Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

PricewaterhouseCoopers på förstaplats som skatterådgivare

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:25 CET

Öhrlings PricewaterhouseCoopers intar en delad förstaplats på den svenska marknaden i en internationell undersökning om bästa skatterådgivare på den svenska marknaden. Samtidigt bibehåller PricewaterhouseCoopers den europeiska topplaceringen inom området. Det visar resultaten från branschtidningen International Tax Reviews undersökning World Tax 2007.

World Tax är en årligen återkommande undersökning där ett urval av skattechefer på större företag och skatterådgivare betygsätter företag som tillhandahåller tjänster inom skatteområdet. Årets undersökning omfattade 18 europeiska länder. I likhet med de tre föregående årens undersökningar tilldelades PricewaterhouseCoopers flest europeiska absoluta toppbetyg i förhållande till konkurrenterna.

– Det finns ett antal områden att nämna för vår del där behoven av skatterådgivning är stora. Aktiviteten när det gäller köp och försäljningar av företag samt fastigheter är för närvarande mycket hög i Sverige, vilket medför ett stort behov av vår kvalificerade rådgivning inom skatteområdet. Det säger Roger Gavelin, ansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers skatteavdelning. Vidare har företagen alltmer behov av kvalificerad skatterådgivning inom momsområdet.

– Den stora utmaningen för företagen framöver är att hantera de skattefrågor som en ökad internationalisering medför, t ex den harmonisering som pågår på skatteområdet inom EU, avslutar Roger Gavelin

PricewaterhouseCoopers rankas som ledande skatterådgivare i 8 av de 18 länder som undersökningen omfattade. Närmast efter PricewaterhouseCoopers kom Deloitte som rankas högst i 6 av länderna.

I Sverige rankas Öhrlings PricewaterhouseCoopers (med 202 skatterådgivare) som den ledande skatterådgivaren tillsammans med advokatfirman Mannheimer Swartling (med 17 skatterådgivare).

För mer information, kontakta:
Roger Gavelin
Tel: 08-555 331 43
roger.gavelin@se.pwc.com