Norrbottens läns landsting

Primärvården i Norrbotten först med stressutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 18:00 CEST

Primärvården i Norrbotten är först i landet med att utbilda sin personal till att bli bättre på att ta hand om svårt stressjuka personer. En patientgrupp som idag inte får den hjälp de behöver av sjukvården. Många går långtidssjukskrivna och många är dessutom unga.

Medias representanter hälsas välkomna till en presskonferens i samband med utbildningen!

Tid: Torsdag den 4 september, kl 11.00

Plats: Hotell Örnvik, Örnviksv 87, Luleå

Medverkande:
Jörgen Herlofson, psykiater och ordf i svensk förening för kognitiv psykoterapi. Herlofson, som tillsammans med sina medarbetare på Karolinska institutet har tagit fram utbildningsplanen, kommer att leda utbildningen i Norrbotten. På Karolinska institutet jobbar Herlofson med kognitiv behandling i grupp för "utbrända".

Ola Schenström: Medförfattare till boken "Utbrändhet - den nya folksjukdomen" och distriktsläkare/verksamhetschef på Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. Schenström har bred erfarenhet från vårdcentralens rehabilitering av utmattade patienter.

Ytterligare upplysningar:
Ola Scenström, tel 070-608 50 48