Örebro Läns Landsting

Primärvården öppnar ny mottagning: Asyl- och invandrarhälsan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 13:43 CEST

En ny mottagning för invandrare och asylsökande öppnar på Nygatan 7 i Örebro, i samma hus där Vårdcentralernas jourmottagning och Ungdomsmottagningen Knuffen finns.
Till den nya mottagningen ska asylsökande och invandrande barn och vuxna kunna komma för planerade hälsosamtal och undersökningar. En drop in-mottagning finns också.

Hälsoundersökning erbjuds
Sjukvården har skyldighet att erbjuda alla nyanlända asylsökande/invandrare en hälsoundersökning. Undersökningen syftar till att uppmärksamma personer som är i behov av vård och smittskyddsåtgärder, att ge upplysning i hälsofrågor och ge en allmän orientering om hälso- och sjukvården i Sverige.

Tidigare har dessa undersökningar utförts på vårdcentralerna. Primärvården i Örebro läns landsting har nu beslutat att förändra verksamheten i Örebro/Lekeberg till att införa en centralt sammanhållen enhet. Två distriktssköterskor har anställts för uppgiften.

Mångkulturella projektet
Asyl- och invandrarhälsan kommer också att omfatta det Mångkulturella projektet. Ett projekt som startade våren 2003 med uppgift att föra ut egenvård till en mångkulturell befolkning. Syftet är att ge människor från andra kulturer ökade kunskaper så att de kan känna sig trygga och att behovet av sjukvård kan minska.

Projektet informerar och utbildar i hälsa på SFI (Svenska för invandrare), de har haft gymnastik- och avspänningsgrupper och drop in-mottagningar där asylsökande får hjälp med egenvårdsråd, vårdkontakter och friskvårdsaktiviteter. Inom projektet arbetar en distriktssköterska, en barnmorska och en sjukgymnast.

Invigning
Verksamheten beräknas starta 17 oktober.
Officiell invigning sker 21 oktober klockan 12.00 då vi också bjuder på lättare förtäring.

Välkomna!

För mer information kontakta verksamhetschef Ann-Christin Granander
tfn 070-712 82 98