Conductive

Primärvårdssymposium - Smärtdagarna 28-29 mars, Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:52 CET

Bli säkrare på bedömning, diagnos och behandling av dina smärtpatienter

Många primärvårdsläkare uppger att de har otillräckliga kunskaper om hur de ska behandla sina smärtpatienter. Detta är en stor utmaning eftersom smärta är en av de vanligaste orsakerna till att man uppsöker primärvården. Var tredje långtidssjukskrivning beror på långvarig smärta och detta medför givetvis stora kostnader för samhället och för individen innebär det en tillvaro präglad av stort lidande och försämrad livskvalitet.

• Hur blir du säkrare på att utreda och diagnostisera patienten?
• Vilka behandlingsalternativ finns för olika smärttyper?
• Vilka patienter ska du hantera själv inom primärvården och vilka ska du remittera vidare?

Ställer du dig dessa frågor och brottas med dessa utmaningar?
Då är Konferensen Smärtdagarna 2011 perfekt för dig!

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Transkulturella aspekter på smärtbeteende och smärtbeskrivningar
Monica Löfvander
Distriktsläkare
Vårdcentralen Tisken, Falun
Adj. universitetslektor
Centrum för klinisk forskning

Nociceptiv och neuropatisk smärta – bli säkrare i ditt dagliga arbete!
Karsten Ahlbeck
Specialistläkare
Smärtsektionen vid ANOPIVA-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Forskning och nya rön kring långvarig smärta
Märta Segerdahl
Specialist i anestesiologi och smärtlindring
Klinisk forskare
AstraZeneca
 
Fördjupning
Fördjupningen leds av Eva-Britt Hysing, överläkare, allmän- rehab- och smärtläkare på Smärtcentrum Akademiska sjukhuset i Uppsala. Eva-Britt har mångårig erfarenhet inom rehabiliterings- och smärtmedicin och är en van och uppskattad föreläsare. 
Du får genom föreläsningar och diskussioner kring praktikfall lära dig mer om hur du kan ta hand om dina smärtpatienter på ett bättre sätt samt tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor inom primärvården.

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.