Primetec AB

Primetec förvärvar Gyro Media

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 12:33 CET

Primetec AB, helhetsleverantör av ljud- ljus- och bildteknik för Events, Utställningar och Fasta Installationer har idag tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Gyro Media AB. Säljare är Eight Solutions AB (publ).

Gyromedia, som 2006 omsatte 26 mkr, har nio medarbetare i Stockholm samt tre i Göteborg och bedriver liknande verksamhet som Primetec.

I och med förvärvet av Gyro Media stärker Primeteckoncernen sin position som en av Nordens ledande leverantörer av tekniska lösningar för bl.a. events och utställningar. Koncernens omsättning uppskattas uppgå till i storleksordningen 200 mkr och antalet medarbetare uppgår till 71.

”Förvärvet av Gyro Media är mycket glädjande samt värdefullt för Primetec ur ett strategiskt perspektiv”, säger Åsa Furnander, VD på Primetec. ”Gyro Media har en stark position på Stockholmsmarknaden med kunniga medarbetare samt värdefulla kunder. Tillsammans kan vi agera än mer konkurrenskraftigt för våra kunders bästa samtidigt som medarbetarna i gruppen ges en rad nya spännande möjligheter. Den bransch vi verkar inom utvecklas snabbt och vi ser med spänning fram emot att med Gyro Media i koncernen ta ytterligare steg av betydande strategisk karaktär under de kommande åren”, avslutar Åsa Furnander.

”Tillgången till Primetecs resurser i form av teknik och tjänster innebär att vi kan erbjuda Gyro Medias kunder än mer attraktiva erbjudanden. Vi delar viktiga värderingar om hur våra leveranser alltid ska genomsyras av kreativitet, engagemang och säkerhet vilket borgar för tyngd i vårt framtida utbud. Genom Primetec får vi även tillgång till betydande erfarenhet kring större och mer komplexa uppdrag samt ett stort internationellt nätverk”, säger Peter Wallgren, VD på Gyro Media. ”Primetec har också en stark ägarbild, struktur och profil som ger oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.” säger Peter Wallgren avslutningsvis.

Primetecs Stockholmsverksamhet kommer att införlivas i Gyro Media. Vidare kommer nuvarande VD för Gyro Media, Peter Wallgren, att gå in som delägare i Gyro Media. Peter Wallgren kommer dock, enligt eget önskemål, att avträda som VD för bolaget i syfte att i högre omfattning fokusera på kunder och affärer i sin nya roll som Affärsansvarig på Gyro Media. Ny VD för Gyro Media blir Åsa Furnander.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Furnander, VD Primetec, tfn 031-707 24 00 alt. 070-6950850 asa.furnander@primetec.se
Peter Wallgren, Gyro Media, tfn 08-514 932 00 alt. 070-260 31 05 peter.wallgren@gyromedia.se