H&M Hennes & Mauritz AB

Principöverenskommelse mellan H&M och fackföreningsinternationalen UNI

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:12 CET

H & M Hennes & Mauritz AB, med 950 butiker i 18 länder och 40 000
medarbetare, har enats om en principöverenskommelse med
fackföreningsinternationalen UNI, Union Network International.
UNI har 15 miljoner medlemmar i 900 fackförbund i 140 länder.
Överenskommelsen innebär att H&M och UNI ska samarbeta för att säkerställa
och stödja de anställdas rättigheter på alla H&M:s arbetsplatser över
hela världen.

H&M och UNI tar sin gemensamma utgångspunkt i H&M:s grundläggande
principer som innefattar stöd för dels FN:s Global Compact dels för
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Häri inkluderas stödet
för grundläggande mänskliga rättigheter, fackföreningsfrihet, rätten
till kollektivavtalsförhandlingar såväl som förbud mot barnarbete,
förbud mot tvångsarbete och förbud mot alla typer av diskriminering på
H&M:s arbetsplatser.

H&M och UNI är också överens om att deras samverkan vilar på ILO:s
Deklaration om fundamentala principer och rättigheter i arbetslivet.

I en kommentar säger Rolf Eriksen, VD för H&M, att avtalet med UNI är
ett nytt, viktigt steg i arbetet att göra H&M:s grundläggande principer
väl kända inom och utom företaget.

- Inom H&M har vi alltid vinnlagt oss om goda relationer till de
fackliga organisationerna. Det är en självklarhet att varje medarbetare
har rätt att vara medlem i och delta aktivt i fackliga organisationer,
säger Rolf Eriksen.

Detta är, enligt Jan Furstenborg, chef för UNI Commerce, det andra
världsomspännande avtalet inom detaljhandeln. När handeln globaliseras
är sådana här avtal ett bra sätt att säkerställa de anställdas rättighet
att ansluta sig till en fackförening och rätten att förhandla
kollektivavtal inom företag med internationell verksamhet. Det finns på
många håll i världen ett behov av att förändra relationerna mellan
arbetsgivare och fackliga organisationer för att främja den sociala
dialogen mellan arbetsmarknadsparterna.

- Det är bra att ett nordiskt storföretag inom handeln visar vägen för
hela branschen när det gäller en konstruktiv inställning till
relationerna med anställda och fackliga organisationer. Globala avtal
främjar den positiva utveckling vi vill se när det gäller respekten för
fackliga rättigheter. Vi ser fram emot fortsättningen på det goda
samarbete vi redan har med H&M, säger Jan Furstenborg.

Avtalet har nu underställts beslutsfattarna inom UNI Commerce och
kommer, när det ratificerats, att undertecknas av båda parter i januari
2004.

Vid frågor, kontakta:
Jan Furstenborg, Head of UNI Commerce.
Telefon: + 41 79 202 19 27.
Kristina Stenvinkel, informationschef H&M.
Telefon: 08-796 39 08, 070- 796 54 40.