Lilla barnets fond

Prins Carl Philip delar ut pris för forskning kring nyfödda

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 12:14 CET

Vart tionde barn som föds i Sverige behöver vårdas på en neonatalavdelning efter förlossningen och forskningen kring dessa små, sköra barn är livsviktig. I samband med Svenska Perinataldagarna den 25-26 oktober delade Lilla barnets fond ut forskningsanslag till framstående forskare inom nyföddhetsvården. Sex stolta forskare fick ta emot anslag som delades ut av fondens officiella beskyddare prins Carl Philip. 

Graviditet, förlossning och vården av det lilla nyfödda barnet är några av de största händelserna i många människors liv, och den vård vi får i dessa olika skeenden påverkar ofta barnets fortsatta hälsa. Trots det så finns det många faktorer inom nyföddhetsvården som kan bli bättre för att alla barn ska få en chans till en god start i livet. De forskningsanslag som Lilla barnets fond delar ut en gång om året syftar till att stötta projekt runt om i Sverige som sätter det lilla barnet i fokus och utvecklar nyföddhetsvården.

- Vi startade Lilla barnets fond på hösten 2008 och det är fantastiskt att se vad vi har lyckats åstadkomma på så kort tid. Vi vet att forskning och utveckling gör stor skillnad för små barn och deras familjer. Vårt främsta mål är att öka kunskapen om nyföddhetsvården så att fler människor skänker pengar till denna viktiga forskning. Vår forskningsnämnd har haft ett hårt arbete när de har läst alla nomineringar och valt vilka projekt som är mest angelägna att satsa på just nu, berättar Eva Berggren Broström, ordförande för Lilla barnets fond.

I år är det följande sex forskare som har tilldelats forskningsanslag på sammanlagt på 300 000 kronor.

  • Berglund Staffan, PhD, Norrlands Universitetssjukhus 

”Järn och Hjärna hos det lilla barnet - uppföljning av låg födelsevikt ”

  • Danielsson Susanna, Forskarstuderande, Karolinska Institutet 

“The effect of nutritional factors on brain growth and neurodevelopmental outcome in infants born extremely preterm”

  • Serenius Fredrik, Professor Kvinnor och barns hälsa, Umeå universitet 

”Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) - uppföljning vid 6,5 års ålder”

  • Stoltz Sjöström Elisabeth, Forskarstuderande, Umeå universitet 

”Nutrium-Express: Tidig näringstillförsel associeras med tillväxt och ROP hos extremt underburna barn”

  • Sveinsdóttir Kristbjörg, Med. Dr, Skånes Universitetssjukhus 

”Behandling med insulin–like growth factor 1 hos mycket prematur födda barn. Effekter på kärl och nervsystem”

  • Wennerholm Ulla-Britt, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

”Förebyggande behandling med progesteron för att förhindra förtidsbörd”

Lilla Barnets fond är en ideell förening som startades den 8 oktober 2008. Föreningens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos det lilla barnet.

Besök gärna lilla barnets hemsida för mer information.