Föreningen Skogen

Prins Carl Philip hedrar skogens hjältar

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 04:00 CEST

I morgon tisdag, under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande delar H.K.H. Prins Carl Philip ut skogsbrukets utmärkelser till personer som har gjort särskilda insatser för skogen och skogsbruket. Ceremonin äger rum på Norra Latin i Stockholm under Skogsnäringsveckans högtidliga öppnande. Jury är Föreningen Skogens styrelse och motiveringarna i sin helhet kan läsas här.

Greve Carl Bernadottes skogspris delas ut till till person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Mottagare är:

Urban Nilsson

Professor i skogsskötsel vid SLU, Höör. Ur motiveringen: "När hans studier är klara är ingen gammal inarbetad sanning om skogsproduktion riktigt sann längre och ingen skötselrekommendation sig längre riktigt lik."

Guldkvisten delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning. I år får tre personer motta utmärkelsen ur H. K.H. Prins Carl Philips hand:

Anna Norén
Skogsskötselansvarig Stora Enso, Falun. Ur motiveringen: "Hon har skapat ett modernt hjälpmedel för en allt mer internationell arbetsmarknad. Anna Noréns insats har en stor betydelse för kvaliteten i dagens skogsvård."

Fredrik Reuter
Webbentreprenör Esea, Säffle. Ur motiveringen: "Ingen kunskap slår den man får av diskussioner med sina kollegor och likar. Fredrik Reuter har skapat en community på Internet där skogsmänniskor diskuterar med och lär av varandra."

Birgitta Wilhelmsson
Utvecklingsledare Umeå universitet, Umeå. Ur motiveringen: "Skogen är en enastående pedagogisk resurs och Birgitta Wilhelmsson bidrar i hög grad till att denna resurs tas tillvara."

Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld tilldelas personer som gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen").

Mottagare är Pelle Gemmel, professor, och skogsvårdschef SCA Skog, Sundsvall. Ur motiveringen: "Utan Pelle Gemmel hade den svenska skogen vuxit sämre. Dessutom hade skogsbruket inte varit lika roligt utan Pelle."

Motiveringarna i sin helhet finns här.

Pressbilder på själva utmärkelserna finns här.

Ideell förening som har verkat för bättre vård av skogarna sedan 1882.