Printfabriken AB

Printfabriken fortsätter att investera i DM/DR kapacitet

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2011 12:23 CET

Printfabriken investerar i en kuverterare med en kuverteringskapacitet på 100 000 försändelser per dygn. Kuvertering kan ske med en inlagd OMR-kod eller Barcode på dokumenten för kundunika inlagor, användbart för t.ex. fakturautskick. Kan också användas vid vanliga traditionella DR kuverteringar.

Till detta investerar vi en ny adresseringslinje för att öka kapaciteten och korta ner ledtiderna till det minimala. Maskinerna är installerade och igångkörda senast i början av januari 2012. Detta tillsammans med vår digitala Nexpress gör att vi blir riktigt starka på stora och små personifierade upplagor.

Det blir allt viktigare med personifierad kommunikation. Printfabriken  ligger långt framme inom detta område.  Den erfarenhet och kompetens vi byggt upp gör oss till en pålitlig partner med full kontroll över hela produktionskedjan.

Något om Printfabriken

Vi ser bara möjligheter. Ingen fråga är konstig, inget jobb för litet eller för jobbigt. Och vi är gärna extra finurliga när vi vet att du tjänar på det.

Den modernaste utrustningen, människor som kan sin sak och tycker om sitt jobb, gör oss snabba och flexibla. Vi kan alltid lösa samma frågeställningar på många olika sätt. Jobben körs i skift för bästa ekonomi och ruljans, och vi är... ett tajt gäng med kompetens att täcka upp där krafterna behövs bäst för stunden.

Du vänder dig till oss för att vi tar hand om ditt jobb på bästa sätt, från första samtalet tills det nått rätt mottagare. För att få ett personligt bemötande, en trycksak som ser ut som du tänkt, och som kostar och levereras som vi kommit överens om. Så är det här.

Vi satsar otroligt mycket både på att erbjuda den bästa beredskapen och den främsta tekniken, för att leverera trycksaker av världsklass, dygnet runt.

Därför spelar det heller ingen roll om du finns i nästa kvarter här i Karlskrona, eller om du har huvudkontor i Bryssel och 99 lokalkontor i varje världsdel. Vårt ansvar sträcker sig från första samtalet tills det att trycksakerna nått var och en av dina mottagare. Vare sig det gäller etiketter, storformatstryck, DR eller tjocka kataloger.

Printfabriken startades i slutet av 1999 och 2000 omsatte vi 14 miljoner kronor. 2010 var siffran 53 miljoner kronor. Nu 2011 ökar vi till ca 58 miljoner kronor.

Idag är vi glädjande nog 24 personer här. Under de senaste 4 åren har vi investerat totalt 27 miljoner i nya maskiner och ny utrustning, eftersom vi alltid vill kunna erbjuda det bästa.