Prodoc Svenska AB

Printforce valde Prodoc Professional Print

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 10:31 CEST

I majnumret av Grafiskt Forum/AGI kan man läsa om Prodoc Professional Print och hur de jobbar tillsammans med det nystartade digitaltryckeriet Printforce i Kungsbacka.

Prodoc Professional Print blev nyligen utvalda som leverantörer åt det nystartade digitaltryckeriet Printforce i Kungsbacka. Printforce hyr alla sina tryckerifunktioner som en tjänst - en mycket flexibel lösning enligt Costy Borg, affärsområdesansvarig Prodoc Professional Print: 

– Genom vår tjänst anpassas utrustningen utifrån hur det går för Printforce. Vid produktionstoppar kan vi möta det behovet, och om verksamheten går ned skalar vi helt enkelt av det som just då är överflödigt. Lika lätt är det såklart att växla upp igen!

Lösningen som Printforce använder består i dagsläget av tre Nashuatec Pro C751 . Prodoc Professional Print vill erbjuda en konsultativ roll och är väl medvetna om att tryckeribranschen befinner sig i en förändringsfas. Lars Jönsson, VD på Printforce, berättar för Grafiskt Forum/AGI varför valet föll på Prodoc: 

– Valet berodde väl från början inte på en filosofi. Jag hade kontakt med ett par andra leverantörer som visade ett svalt svalt intresse av att vara med om uppstart av nytt tryckeri. Prodoc, däremot, satte sig in i vår situation och kom med lösningar som passade oss bra. 

Läs gärna artikeln i sin helhet här 
Artikeln är skriven av Mattias Kristiansson och publicerad i AGI/Grafiskt Forum nr 493, maj 2013.

För mer information, kontakta:

Oktay Cimen 
VD Prodoc Professional Print 
0760-27 50 48 
ocn@prodoc.se

Prodoc är en av Sveriges ledande IT-leverantörer inom informationshantering med fokus på dokumenthantering, informationsflöden och effektiva möten.Prodoc är fristående generalagent för Nashuatec i Sverige, ett varumärke inom Ricoh International B.V, Amstelveen, Nederländerna, som erbjuder världsledande produkter och lösningar inom dokument- och informationshantering. Dessutom är Prodoc partner till Logitech Europe och samarbetar med LifeSize Communications.På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nässjö arbetar 135 personer, och vårt återförsäljarnät består av 80 partners över hela landet. Prodoc är leverantörsoberoende och omsatte 2012 ca 320 miljoner kronor. www.prodoc.se