Miljöpartiet de gröna i Nacka

Prioritera cykeln istället för bilen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 18:57 CET

I dagens debatt om Nackas budget för 2012 föreslår Miljöpartiet ökade resurser till alla cyklister i kommunen.

Miljöpartiet vill bygga huvudcykelstråk och fler säkra cykelparkeringar där man kan känna sig trygg i att lämna sin cykel. Vi vill också avgiftsbelägga en del av kommunens bilparkeringsplatser för att styra över fler trafikanter till gång, cykel och kollektivtrafik.

-Med fler avgiftsbelagda p-platser inom kommunen får vi mindre biltrafik och dessutom ökade intäkter, bättre folkhälsa, bättre luft, mindre buller m.m, säger Per Chrisander, 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden för Miljöpartiet de gröna i Nacka.

Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer. Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse. Tillsammans arbetar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt.