Miljöpartiet Stockholms stad

​Prioriterat cykelstråk längs Ulvsundavägen byggs om för 90 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2016 11:00 CET

Som en del av den rödgrönrosa majoritetens cykelmiljard klubbar måndagens kommunfullmäktige en utbyggnad av cykelbanan längs Ulvsundavägen för 90 miljoner. Det blir ett dubbelriktat cykelstråk med hög standard, en markant förbättring jämfört med i dag.

När Trafiknämnden genomförde studier av framkomligheten för cykeltrafik på de delar av pendlingsstråken 2013 visade det sig att Ulvsundavägen var ett av stråken med sämst framkomlighet.

– Det är mycket glädjande och viktigt att Stockholms stad nu tar ytterligare tydliga steg mot att skapa bättre förutsättningar för cykelpendling när vi bygger ut och förbättrar cykelbanan längs Ulvsundavägen, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Måndagens beslut i kommunfullmäktige om utbyggnad kommer att innebära en markant standardhöjning av cykelinfrastrukturen. Cykelbanans nya bredd kommer att möjliggöra säkra möten och omcyklingar. I oreglerade passager får cyklister och gående företräde och passagerna kommer att hastighetssäkras.

– En ökad andel cykeltrafik bidrar till att nå flera mål såsom minskad negativ miljöpåverkan, ökad framkomlighet och positiva effekter på folkhälsan. Cykelplanen från 2012 anger också att det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm och att antalet cyklister ska öka, säger Daniel Helldén.


Korta fakta cykelbana Ulvsundavägen

  • Utbyggnaden är utpekad i cykelplanen
  • Är ett utpekat pendlingsstråk med cirka 1 100 cyklister per dygn.
  • Sträckan ingår i det regionala cykelstråket Kungsängsstråket
  • I en studie 2013 utmärkte sig Ulvsundavägen som ett av pendlingsstråken med sämst framkomlighet.
  • Syftet är att skapa ett cykelstråk enligt cykelplanens standard.
  • Investeringsutgiften är beräknad till 90 miljoner kronor

Handlingarna finns i detta pressutskick samt här: http://insynsverige.se/stockholm-kf/sammantrade?date=2016-11-07#agenda-84

Mer info om pågående och planerade cykelprojekt: http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Cykelprojekt/

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26
mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/