Naturskyddsföreningen

Prioritering av storstadsvägar kortsluter klimatpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:55 CEST

Regeringen presenterade idag en proposition om investeringar i vägar och järnvägar. Men i förslagen leder inte till att trafikens samlade miljöpåverkan minskar.
- Det enda objekt som konkret pekas ut - Förbifart Stockholm - ger den rakt motsatta effekten, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.Regeringens proposition handlar om den långsiktiga infrastruktursatsningar 2010-2021.

- Att man förespråkar miljardsatsningar på stora vägbyggen i storstadsområdena visar att allianspartierna tyvärr ännu inte förstått att klimatproblemet kräver en ny trafikpolitik. Ingenstans är det lättare att dämpa biltrafiken och styra över resandet till kollektivtrafik än i våra storstadsområden. Om vi inte kan dämpa bilismen i storstäderna - var ska det i så fall ske? säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen välkomnar utredningen om nya höghastighetståg men det viktigaste på kort sikt är att i de konkreta åtgärdsplaner som ska fastställas om ett år prioritera kortsiktiga satsningar på det existerande järnvägsnätet.

- Höghastighetstågen kan börja rulla om 20-30 år, men för att snabbt locka fler att ställa bilen är det viktigt att satsa på sådant som snabbt ger resultat t ex längre perronger och längre tåg, fler mötes- och omkörningsspår och fler dubbeldäckståg. De stora vägsatsningarna i närtid betyder att regeringen fortsatt fokuserar på vägbyggen som driver upp väghastigheterna vilket oundvikligen leder till att vägtrafiken ökar och till att kollektivtrafik och spårtransporter konkurreras ut, säger Magnus Nilsson, trafikexpert vid Naturskyddsföreningen.

En mycket allvarlig brist i propositionen är, enligt Naturskyddsföreningen, att regeringen inte föreslår några ändringar av skatter och andra regler t.ex. höjda bensinskatter, registreringsskatter, förändring av reseavdragen och beskattningen av förmånsbilar.

- Vi behöver ett skattesystem som konsekvent belönar den som väljer det miljöbästa alternativet. Ändrade skatteregler är helt avgörande för klimatpolitiken och ger direkt effekt på trafiken utan några investeringar, säger Svante Axelsson.

En detalj i regeringens förslag som oroar Naturskyddsföreningen är att regeringen förutsätter att trängselskatten även i framtiden ska vara en statlig skatt.

- Ända sedan valet har allianspartierna sagt att makten över trängselskatten ska föras över på lokal eller regional nivå. När tänker regeringen infria det löftet? säger Magnus Nilsson.

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Magnus Nilsson, 0708-99 66 88
magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00