Sveriges Universitetslärarförbund, SULF

Pris för akademisk frihet till Li Bennich-Björkman

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 17:00 CEST

Pris för akademisk frihet till Li Bennich-Björkman

Li Bennich-Björkman mottar på torsdag den 20 oktober Sveriges universitetslärarförbunds pris för främjande av akademisk frihet. Priset överlämnas vid Universitetslärarstämman i Aula Magna, Stockholms Universitet den 20 oktober klockan 16.45. Prissumman är 15 000 kronor.

Bennich-Björkman, som är docent och universitetslektor i statsvetenskap i Uppsala, har studerat hur utbildningens expansion och förändringar i forskningens finansiering har påverkat
förutsättningarna för de akademiska lärarnas arbete, särskilt vad avser den akademiska friheten.

- Situationen är alarmerande, säger pristagaren Li Bennich-Björkman.

I rapporten "Överlever den akademiska friheten" (Högskoleverket 2004) redovisar hon en rad intressanta och uppseendeväckande slutsatser. Dagens system för forskningsfinansiering tycks inte leda till originalitet och oberoende utan till likriktning och konformism. Den starka tillväxten inom grundutbildningen har resulterat i att lärarnas handlingsutrymme har inskränkts, och i att de har förvandlats till undervisningsmaskiner. Li Bennich-Björkmans slutsats är att ”Forskarinitiativ måste ... vara grunden i ett system som vill värna vetenskaplig originalitet istället för anpassning.”

- Genom att tilldela Li Bennich-Björkman SULFs pris för akademisk frihet vill förbundet rikta uppmärksamheten mot hennes undersökningar, och samtidigt uppmuntra henne till fortsatta insatser på detta viktiga område, säger SULFs ordförande Christoph Bargholtz.

För mer information, kontakta:
Christoph Bargholtz, ordförande i Sveriges universitetslärarförbund, mobil 0733-441 399, e-post bargholtz@physto.se
Göran Blomqvist, förbundsdirektör Sveriges universitetslärarförbund, telefon 08-505 836 11, mobil 070-796 36 11, e-post gb@sulf.se