Vägen ut! kooperativen

Pris för arbete mot narkotika gick till Vägen ut! kooperativen i Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2017 09:19 CEST

Från fängelse till socialt arbetskooperativ

Organisationen Vägen ut! vinner pris för årets ECAD-insats vid konferensen Sverige mot Narkotika i Eskilstuna. Vägen ut! startades för 15 år sedan och har sedan dess expanderat från år till år. Idag består verksamheten av 12 sociala företag. Vägen ut! erbjuder idag meningsfulla jobb och sysselsättning till människor som har missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, psykisk problematik, funktionshinder och stresskänslighet.

Vägen ut! – från fängelse till socialt arbetskooperativ, startade 2002 som ett EU-projekt inom programmet Equal. Syftet var att underlätta en väg in på arbetsmarknaden för dem som hamnat utanför.

Initiativet togs av brukarverksamheter där människor har egen erfarenhet av kriminalitet, missbruk och institutioner. Ett partnerskap utvecklades med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och organisationer inom den sociala ekonomin. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram. De såg nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov.

Från bidragstagare till företagare

Idag består verksamheten av 12 sociala företag. Vägen ut! drivs av människor som gått från bidragstagare till företagare i sociala företag. Företagen har dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete till människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Företagen finns i Göteborg och i Sundsvall.

Den samhällsekonomiska nyttan kan bland annat ses genom att verksamheterna under 2016 erlade 6,3 miljoner i kommunalskatt samt sysselsatte 114 personer. Nästan hälften, 45 %, av de anställda i kooperativen, är före detta missbrukare. En imponerande siffra.

"Tillsammans har vi 63 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sin arbetsplats och kan betala sina räkningar, " sa Daniel Wiese från Vägen ut! när han tog emot priset.

ECAD-Sverige prisger organisationer och individer som gjort nytänkande och varaktiga insatser på narkotikaområdet. ”Vi vill uppmuntra fler vägar ur missbruk och kriminalitet och fler vägar tillbaka in i samhället för dem som söker tillfriskna från missbruk” säger ECAD-Sveriges ordförande Marina Johansson, Kommunalråd (S) Göteborg.

Marina Johansson Erik Leijonmarck

Kommunalråd Generalsekreterare

ordf. Social resursnämnd ECAD

Göteborgs stad  

Vägen ut! kooperativen - vi förändrar samhället varje dag. Handla av oss och gör skillnad!

Vägen ut! säljer miljövänliga produkter och tjänster samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vägen ut! har 14 sociala företag med en omsättning på nästan 44 Mkr om året. De är ca 110 anställda och de flesta har gått från bidragstagare till företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga arbetet. Företagen finns på flera håll i landet och sprids genom social franchising. Läs mer www.vagenut.coop