Lunds universitet

Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi till Ekonomihögskolan i Lund

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:22 CET

Maria Gårdängen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet har tilldelats Oskar Silléns pris för årets doktorsavhandling i företagsekonomi.
Gårdängens avhandling heter ”Share Liquidity and Corporate Efforts to Enhance it – A Study on the Swedish Stock Exchange”.

Avhandlingen visar, tvärtemot vad många företagsledare tror, att aktiens likviditet sällan blir bättre efter att företaget genomfört aktiesplit. Nyemission har däremot en positiv effekt på aktielikviditeten och bäst effekt har att notera företagets aktie på en stor utländsk aktiebörs.

För den som investerar i aktier är spread, skillnaden mellan köp- och säljkurs, en stor del av transaktionskostnaden. En annan del är courtaget vilket dock det enskilda företaget inte kan påverka. Aktiens likviditet mätt som spread är däremot något det enskilda företaget kan påverka. Om företaget lyckas förbättra aktielikviditet leder det till lägre kapitalkostnad och därmed högre aktiekurs.

Avhandlingen studerar hur likviditet för ett antal aktier på Stockholmsbörsen påverkas av att företagen gör en split, genomför en nyemission eller noterar sig på någon av de tre största börserna i världen – New York börsen, NASDAQ och London-börsen.

Resultaten visar att aktielikviditeten efter en split generellt inte blir bättre i Sverige. Vilka företagsspecifika faktorer som avgör utfallet av de olika åtgärderna undersöks också. Vid split gäller att aktier som även handlas på någon utländsk aktiebörs eller har en hög handelsvolym, koncentrerat ägande, hög splitfaktor eller stor initial spread har bättre utsikter att nå en förbättrad likviditet efter split.

När det gäller nyemissioner visar studien att detta oftare leder till bättre likviditet – lägre spread, minskad avkastningsvolatilitet samt ökad handelsvolym. Även här finns skillnader, som att likviditeten ökar mer för företag som är utlandsnoterade eller har en stor spread innan emissionen.

Störst förbättring av aktielikviditeten uppnås för de företag som noterar sina aktier på en av världens största aktiemarknader. Bäst resultat uppnås här av företag som före den utländska listningen har en hög avkastningsvolatilitet och en hög grad av ägandekoncentration.

- Det är viktigt att notera att det finns stora skillnader mellan olika företag i hur aktielikviditeten påverkas av de olika åtgärderna. Det är därför viktigt att företagsledningen verkligen analyserar företagets situation innan man genomför någon av dessa åtgärder, säger Maria Gårdängen.

Årets doktorsavhandling utdelas till minnet av Oskar Sillén - banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi. Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Priset utdelas av Företagsekonomiska institutet på Företagsekonomidagen 2006 den 28 november på IVA Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Prissumman uppgår till 25 000 kr.

För mer information kontakta Maria Gårdängen.Tel: 0709-43 66 95. E-post: Maria.Gardangen@fek.lu.se.

Avhandlingen kan beställas från Lund Business Press, Box 7080, 220 07 Lund eller via Maria Gårdängen, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Box 7080, 220 07 LUND.

Anna Johansson