Ljungby kommun

Pris och stipendium för kulturinsatser

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:24 CET

På måndagen presenterades vilka som fått årets kulturstipendium, kulturpris och byggnadsvårdspris 2006 av Ljungby kommun.

Kulturstipendiet på 10 000 kronor går till Alexanda Larsson, fotograf som numera bor i Gamleby. Två kulturpris på vardera 2 500 kronor går till Rolf andersson, Ljungby och Rosalina Gauffin, Bolmsö. Agnelstads hembygdsförening får priset för god byggnadsvård för återuppbyggnaden av godsmagasinet i hembygdsparken i Angelstad, som förstördes av stormen Gudrun i januari 2005.

Så här lyder motiveringen för respektive stipendium och pris:

Ett kulturstipendium på 10 000 kronor tilldelas Alexandra Larsson, Gamleby
som uppmuntran för fortsatta studier inom fotografi.

Alexandra Larsson studerar gestaltande fotografi vid Fotoskolan i Gamleby. Det konstnärliga fotot är den huvudsakliga inriktningen för hennes arbete och siktet är inställt på högre utbildning inom foto vid Fotohögskolan och Konstfacks fotoutbildning.
I april 2007 kommer Alexandra Larsson att ställa ut bilder på Arbetets Museum i Norrköping. Bilderna är från ett projekt under uppbyggnad, med temat utanförskap. Genom att gestalta barndomsdrömmar i miljöer som förknippas med utanförskap vill Alexandra Larsson visa att vi alla är lika från början, men att livet av olika anledningar tar med oss på olika vägar. Arbetet bottnar i Alexandras egna erfarenheter av att leva med missbruk.

Ett kulturpris på 2 500 kronor tilldelas Rolf Andersson, Ljungby
För förtjänstfulla insatser med att sprida kunskap om Ljungby. Under genomförande av populära stadsvandringar i Ljungby stad har Rolf Anderssons kunskaper om Ljungby i stort och smått bidragit till att öka invånarnas intresse för staden och dess historia.

Ett kulturpris på 2 500 kronor tilldelas Rosalina Gauffin, Bolmsö
Genom omfattande och förtjänstfullt arbete inom teater och andra kulturområden har Rosalina Gauffin bidragit till att stärka sammanhållningen i Bolmenbygden. På initiativ av Rosalina Gauffin startades en teaterkurs på Bolmsö 2004. Genom teaterkurserna växte dramaberättelsen ”Sanningen om Gudrun” fram. Efter succén med dramaberättelsen bildades Bolmensbygdens kulturförening, vilken har till uppgift att verka för olika former av kulturproduktioner i Bolmenbygden. Rosalina Gauffin arbetar även med dansgrupper för ungdomar och vuxna.

Pris för god byggnadsvård 2006
Angelstads hembygdsförening för återuppbyggnaden av före detta Angelstads Stations Godsmagasin i Hembygdsparken i Angelstad, med följande motivering: Med ideella krafter och utnyttjande av gammalt virke har Angelstads hembygdsförening lagt stor möda vid att bibehålla utseendet av Godsmagasinet i Angelstad så som det såg ut innan byggnaden raserades av stormen 2005.