DIK-förbundet

Pris till Årets kulturuppsats 2010

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 17:19 CEST

DIK:s stipendium för bästa Kulturuppsats 2010 går till Frida Carlgren och Charlotta Ekman och deras uppsats Det älskade biblioteket. En diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner. Lunds universitet

 

Ur motiveringen:

Debatten, som pågick sommaren och hösten 2009 och blev intensiv, utlöstes av ett dokument där stadsbiblioteket uttryckte sin ambition att utveckla biblioteket till "ett toppmodernt kultur- och kunskapscenter". Genom att analysera debatten visar författarna hur Malmö stadsbibliotek i sitt förändringsarbete hamnade i ett spänningsfält mellan olika uppfattningar om bibliotekets roll, något som naturligtvis påverkade förändringsarbetet. Därmed lyfter uppsatsen också fram en av de svårigheter som finns med att förändra en etablerad kulturinstitutions roll och profil.

 

Varje år delar DIK ut stipendiet på 8000 kronor till den bästa magister- eller masteruppsatsen inom kultur och förmedling.

 

Kontakt:
Amanda Sjöquist /DIK

070 466 24 90

 

 

 

 


DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. DIK har drygt 21 000 medlemmar. DIK är ett av 23 förbund som bildar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Inom Saco och DIK utgör utbildning, kompetens och yrke grunden för medlemskap. Självklart är vi partipolitiskt obundna.