Lunds universitet

Pris till de bästa medicinska avhandlingarna

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2004 16:47 CEST

Stamcellsforskaren David Bryder och neurofysiologen Per Petersson har fått Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandlingar från medicinska fakulteten i Lund under år 2003. Deras arbeten har redan fått internationellt genomslag på var sitt område.
Anna-Greta Crafoords pris bygger på en donation från familjen Crafoord till Stiftelsen Locus Medicus Lundensis. Stiftelsen har i sin tur uppdragit åt Läkaresällskapets styrelse och en särskild priskommitté att föreslå pristagare.

- 21 väl kvalificerade avhandlingar hade nominerats, så priskommittén hade ett svårt arbete, säger Läkaresällskapets ordförande professor Christer Alling. Han understryker att det gått mycket bra för tidigare pristagare under de drygt 20 år som gått sedan priset instiftades- flera av de första pristagarna är idag professorer.

David Bryder har varit knuten till Stamcellscentrum och gör nu s k post doc-arbete i USA. Hans avhandlingsarbete var inriktat på att isolera och karaktärisera stamcellerna i benmärgen. Målet är att kunna skilja på å ena sidan stamceller som ger upphov till nya stamceller och å andra sidan stamceller som snabbare mognar till fungerande blodkroppar. På så sätt skulle man kunna förfina behandlingen med benmärgstransplantat vid olika blodsjukdomar.

Per Petersson stannar kvar på avdelningen för fysiologiska vetenskaper i Lund för sitt post doc-arbete, till vilket han fått anslag av Hjärnfonden. Hans forskning handlar om en ny inlärningsmekanism för kontroll och rörelseförmåga, som bl a styr hur ryggmärgens nätverk av nerver reagerar på smärta. Han har utarbetat en modell som också beskriver hur enskilda smärtreflexkretsar justeras under utvecklingen genom den beröring som uppkommer när fostret rör sig i livmodern.

Anna-Greta Crafoods dotterdotter Ebba Rosenblad gav år 2002 prisfonden en påspädning på ytterligare 500 000 kr för att stipendieringen ska kunna fortgå med beständigt värde. Årets prissumma är på 37 000 kr. Prisutdelningen sker vid Läkaresällskapets vårmöte den 22e april. Per Petersson kommer från Halmstad och David Bryder kommer från Lund.