Fackförbundet ST

Pris till inspirerande arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 08:30 CEST

ST:s pris till en inspirerande arbetsgivare går i år till Lotta Lindbom, chef för Geodata på Metrias kontor i Luleå. Metria är en division inom Lantmäteriet.
- Lotta Lindbom är en mycket bra chef som förtjänar uppmuntran. Hon uppfyller samtliga kriterier som kännetecknar en bra chef, säger personalen som har nominerat henne.

Ur prismotiveringen: "Lotta Lindbom är en chef som förtjänar att uppmärksammas. Hon omsätter ST:s vision att alla medlemmar ska få del av "Det goda arbetet" i praktisk handling.

Lotta ser till att verkställa det ledning och fack kommit överens om. Hon är ett föredöme när det gäller medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansträffar. Det är på hennes initiativ som Geodata arbetar mycket aktivt med arbetsmiljöfrågor. Bland annat har personalen tillsammans tagit fram förhållningsregler för öppen kommunikation.

Om det börjar kärva och de gemensamma spelreglerna inte följs, tar Lotta snabbt tag i problemet. När det uppstår konflikter är hon modig och löser det enskilt med de berörda, utan att övriga märker något.

Personalen på hennes enhet anser att Lotta Lindbom är en inspirerande arbetsgivare och att hon förtjänar all uppmuntran som kan ges."

Lotta Lindbom har dessutom tidigare axlat ansvaret som sektionsordförande inom ST.

--------------------------------------------------------------------------------

För mer information, välkommen att kontakta:

Lotta Lindbom, pristagare, tel 070-347 07 79, arb 0920-23 54 30

Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande, tel 070-641 12 15

Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73