Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Pris till P3 Nyheter som gör studenters röster hörda

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2016 09:39 CEST

P3 Nyheter tilldelas utmärkelsen "Wahlénska priset" för sin goda rapportering av frågor som rör studenter och för att de värnar om studenters perspektiv. Utmärkelsen delades ut på Uppsala slott under Sveriges förenade studentkårers, SFS, fullmäktige.

Det Wahlénska priset är ett pris som kansliet på SFS delar ut årligen till en eller flera personer som under det gångna året har varit ett stort stöd till kansliet och/eller bidragit till att göra arbetet lättare, roligare och bättre. 

Årets Wahlénska pris tilldelas P3 Nyheter med följande motivering:

"Sveriges förenade studentkårer, SFS, är den samlade studentrösten som strävar efter att säkra studenters trygghet och rätt till en bra utbildning. Att studenter får föra sin talan i nyhetsmedia är en viktig pusselbit i det arbetet.

I år vill SFS kansli särskilt tacka en redaktion som värnar om studenters perspektiv och att göra deras röster hörda. En redaktion som på ett omfattande och tillgängligt sätt lyfter frågor som rör studenter och högskolan.

Genom att uppmärksamma studenters studiesociala situation, med bland annat SFS återkommande bostadsrapport och studentbudget som underlag, bidrar redaktionen till att studentfrågor blir en del av samhällsdebatten."

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.