Svenska Handelskammaren i Tyskland

Pris till svenska företag i Tyskland

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 09:56 CEST

Förmiddagens inspirationsföredrag „The Experience Economy and the Future of Everything Else” hålls av Dr. Ronald Jones, Experience Design Group vid Konstfack i Stockholm. Den efterföljande paneldebatten, under ledning av Dr. Bastian Lange (Multiplicities), ägnar sig åt de kreativa näringarna som inspiratörer för näringslivet och diskuterar hur och under vilka förutsättningar meningsfulla, framgångsrika och innovativa spill-over-effekter är möjliga mellan olika branscher. Panelens deltagare är Prof. Ulrich Weinberg från HPI - School of Design Thinking i Potsdam, Pia Areblad från TILLT i Göteborg, samt Tanja Mühlhans (tbc), sakkunnig för Creative Industries på Berlins senat för näringsliv, teknologi och forskning. Dessutom berättar representanter för svenska företag om sina egna erfarenheter med framgångsrika kreativa innovationsprocesser i deras företag.

 

Den högtidliga utdelningen av det Svenska Företagspriset sker i samband med en galakväll. Hedersgäster är bland annat Sveriges ambassadör Staffan Carlsson, samt Cornelia Yzer, senator för näringsliv, teknologi och forskning i förbundslandet Berlin. Kvällens festtal hålls av Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Holding Investor AB, dit bland annat SEB, AstraZeneca, SKF, Ericsson och Electrolux hör. Dessutom kommer företrädare för det tysk-svenska näringslivet samt representanter från de prisade företagen att närvara.

 

2012 års pristagare av Svenska företagspriset är Bonnier Media Deutschland GmbH (i kategorin storföretag), Vagabond (i kategorin mellanstort företag) och Netigate (i kategorin newcomer på den tyska marknaden). De prisade företagen har vuxit ur sin hemmamarknad Sverige och framgångsrikt etablerat sig i Tyskland.

"Det finns många exempel på svenska företag som har etablerat sig på den tyska marknaden. Flera starka kandidater har sökt priset i år och vi har valt ut tre vinnare som genom 'svenska' egenskaper som kreativitet och nytänkande var och en på sitt sätt gjort avtryck här i Tyskland." säger Mats Hultberg, VD för Svenska Handelskammaren. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland ut av Svenska Handelskammaren och Exportrådet i samarbete med Sveriges ambassad i Berlin. Se hemsidan www.schwedenkammer.de för utförligare information och anmälan.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner: 10 % av den totala svenska exporten går till Tyskland och cirka 18 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. De båda länders handel och näringslivsrelationer befinner sig på en hög och stabil nivå. Den svenska exporten till Tyskland ökade under de första fem månaderna svagt och steg med 1 % i förhållande till förra året, importen från Tyskland sjönk svagt med 7 %. Värdet av de exporterade varorna till Tyskland de första fem månaderna 2012 uppgick till 6,7 miljarder euro, medan varor till ett värde av 9,0 miljarder euro importerades till Sverige från Tyskland. (Källa: SCB och GTAI)

Svenska Handelskammaren i Tyskland är ett nätverk av företag och privatpersoner som har ett starkt intresse av att vidareutveckla de tysk-svenska handelsrelationerna. Handelskammaren är idag en viktig partner för svenska företag som vill bli aktiva på den tyska marknaden. Målsättningen är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk, samt att erbjuda hjälp och service vid frågor för de verksamma aktörerna inom tysk-svenskt näringsliv. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland (mellan 2003-2011 Svenska Exportpriset) ut årligen av Svenska Handelskammaren i Tyskland och Exportrådet i samarbete med Svenska ambassaden i Berlin.

Handelskammaren med sina 650 medlemmar och regiongrupper på sex platser i Tyskland kan dra nytta av kontinuerligt växande kunskap och kontakter inom olika branscher. Handelskammaren har sitt säte i Düsseldorf och leds av VD:n Mats Hultberg.