Örebro universitet

Prisad för studie av elbehandling

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:28 CEST

I söndags presenterade Axel Nordenskjöld i New York den artikel som belönades av Journal of ECT som 2013 års bästa artikel. Han är läkare och forskare vid Psykiatriskt forskningscentrum, PFC, vid Örebro läns landsting och Örebro universitet. ECT står för electroconvulsive therapy och den belönade artikeln redovisar en studie om hur man bäst förhindrar återfall i depression.

– Det är naturligtvis mycket hedrande att få ta emot en sådan här utmärkelse, säger Axel Nordenskjöld, som framträdde i New York i samband med det årliga mötet med International Society for Electroconvulsive Therapy and Neurostimulation, ISEN.

Forskarna i Örebro visar att risken för patienter, som elbehandlats mot depression under narkos, att åter insjukna i depressionen är betydligt lägre för dem som får en fortsatt behandling med en kombination av ECT och läkemedel jämfört med dem som enbart fick läkemedel.

Ökad samstämmighet

– Det finns stor samstämmighet bland läkare om att ECT är en lämplig behandling vid vissa depressioner. Vår studie är ett bidrag till att öka samstämmigheten kring den förlängda behandlingen, säger Axel Nordenskjöld.

I Sverige elbehandlas årligen 4 000 patienter och fyra av fem blir hjälpta av behandlingen. Det har varit vanligt att man i den fortsatta behandlingen använt endast medicinering. Elbehandling eller medicinering har var för sig visat likartade resultat, medan den nu beskrivna studien visar att en kombination av båda är bättre.

Nationellt centrum

Artikeln i Journal of ECT har titelnContinuation electroconvulsive therapy with pharmacotherapy versus pharmacotherapy alone for prevention of relapse of depression: a randomized controlled trial. Medförfattarna är Lars von Knorring, Tomas Ljung, Andreas Carlborg, Ole Brus och Ingemar Engström. I samband med att den här studien gjordes, började man bygga upp en kvalitetsregister vid PFC och det blev ett nationellt kvalitetsregister 2011 dit samtliga landsting rapporterar sedan 2012.

Kontakt: Axel Nordenskjöld, e-post: axel.nordenskjold@orebroll.se

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell.
www.oru.se