Socialdepartementet

Prisbasbeloppet för 2004 fastställt

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:48 CEST

Regeringen fastställde i dag prisbasbeloppet för år 2004 till 39 300 kronor. Prisbasbeloppet är därmed höjt med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2003. Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet och vid beräkningar av vissa förmåner inom socialförsäkringen.

Samtidigt fastställde regeringen det förhöjda prisbasbeloppet för år 2004 till 40 100 kronor. Detta belopp är höjt med 700 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2003. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av intjänad pensionspoäng avseende tilläggspension.

Eva Franchell, Pressekreterare
08-405 52 25, 070-244 18 42

Magnus Sjöström ,Departementssekreterare
08-405 28 31