Socialdemokraterna i Uppsala

Prisdumpning av äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:37 CET

Igår kväll meddelade ordförande i äldrenämnden, kommunalrådet Ebba Busch (KD), att beslut fattats om att tilldela driften av kortidsboendena Rondellerna och Boström till företaget Attendo Sverige AB. I pressmeddelandet framhävde Busch att korttidsvården fyller en stor funktion när det gäller möjlighet till återhämtning och lättare rehabilitering efter en sjukhusvistelse.

Vad hon inte nämnde var att den politiska majoriteten i samma veva fattade beslut om att drastiskt minska sjukgymnasttjänsten från 2,80 årsarbetare till 2 årsarbetare, och att minska undersköterskorna med 2, 89 respektive 4, 72 årsarbetare vid de båda boendena. Detta eftersom den borgerliga majoriteten fortsätter att upphandla boenden enligt lägstapris.

– Den kraftiga neddragningen på personal innebär försämrade möjligheter att ge en god omsorg och rehabilitering till svårt sjuka äldre som får en plats vid korttidsboenden. Den borgerliga majoriteten har haft snart sex år på sig att avskaffa lägstaprisupphandlingar och trots att vi nu vet svart på vitt att deras systemförändring har lett till kraftigt försämrad kvalitet i äldreomsorgen fortsätter de att upphandla äldreomsorg enligt samma princip. Det är en total prisdumpning av äldreomsorgen de sysslar med, säger Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i äldrenämnden.

– Jag tänker nu i en skrivelse till nämndens sammanträde på tisdag begära tre saker: 1. Att äldrenämndens förvaltning ges i uppdrag att snarast redovisa personalsituationen på samtliga vårdboenden som upphandlats enligt lägstapris. Detta för att allmänheten ska få insyn i hur det egentligen ligger till med omsorgen om de äldre i Uppsala kommun. 2. Att ordföranden Ebba Busch kallar till en öppen hearing med representanter från utförarna, personal, samt facket för att ge intresserade äldre, anhöriga och övriga Uppsalabor möjligheten att diskutera förhållandena inom äldreomsorgen. 3. Att nya upphandlingar stoppas med syftet att kommunen ska återfå delar i egen regi. Andelen privat omsorg på vårdboendesidan är nu så pass omfattande att kommunen har få möjligheter att klara av ett övertagande av verksamhet där ev. vanvård upptäcks eller om en privat utförare skulle gå i konkurs. Nämnden arbetar dessutom med att införa möjligheten för äldre att välja vårdboende. Det vore olyckligt om de äldre som vill välja kommunens egen utförare inte längre kan göra det, avslutar Caroline Andersson.

Kontakt:
Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i äldrenämnden.
Mobil 0725-310676