Svenska Akademien

Priser och stipendier

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2004 13:17 CET

Pressmeddelande
20 december 2004


Svenska Akademiens kungliga pris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Henrik Brummer Kungliga priset för år 2004. Priset, som instiftades av Karl XIV Johan 1835, utdelas för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Lennart Hellsing, 2000 Gunnar Brusewitz, 2001 Cordelia Edvardson, 2002 Stig Strömholm och 2003 Erland Josephson.
Prisbeloppet är 50 000 kronor.

Hans Henrik Brummer är konstvetare, född 1937 i Stockholm, där han också är bosatt. Han blev fil. dr 1970. Åren 1965-71 var han professor vid University of California, var chef för Zornsamlingarna 1972-89 och är sedan 1989 överintendent och museichef vid Waldemarsudde. Ledamot av Vitterhets-akademien sedan 1989.


Verk i urval
The statue court in the Vatican Belvedere. Diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1970
The muse gallery of Gustavus III. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972
Zorn, svensk målare i världen. Stockholm: Bonnier, 1975
Ernst Josephson: målare, romantiker och symbolist. Stockholm: Carlsson, 1991
Anders Zorn: till ögats fröjd och nationens förgyllning. Stockholm: Norstedt, 1994
Naturen som livsrum : ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst (red., tills. m. Allan Ellenius). Stockholm: Natur och Kultur, 1998
Prins Eugen: minnet av ett landskap. Stockholm : Norstedt, 1998
Richard Bergh: ett konstnärskall (red.). Stockholm: Waldemarsudde/Carlsson, 2002
Aschenbrenner: fyra decennier (tills. m. andra). Stockholm: Carlsson, 2003
Nils Kreuger (red.). Stockholm: Carlsson, 2004
Waldemarsudde (tills. m. Gunnar Smoliansky). Stockholm : Byggförlaget, 2004
Pressmeddelande
20 december 2004Bellmanpriset

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson Bellmanpriset för år 2004. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas "en verkligt framstående svensk skald". De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Bruno K. Öijer, 2000 Jesper Svenbro, 2001 Olle Adolphson, 2002 Kristina Lugn och 2003 Tua Forsström. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Gunnar D. Hansson är författare och litteraturvetare, född 1945 på Smögen och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr 1988 och är universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Verk
Övergångar, uppskov, 1979
De dödas traditioner, 1980
Avbilder, 1982
Otid, 1985
Nådens oordning : studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. Diss., 1988
Martin Koch : tre studier (tills. m. Ingemar Algulin och Jan Lindhagen), 1988
Olunn, 1989
Lunnebok, 1991
Idegransöarna, 1994
AB Neandertal, 1996
Ärans hospital : valfrändskaper, tolkningar, essäer, småstycken, anmälningar, 1999
Förlusten av Norge : [dikter], 2000
Senecaprogrammet : [dikter], 2004

Redaktörskap och översättningar
Ady, Endre: Jag är på nya vatten (urval och övers., tills. m. Ildikó Márky), 1978
Solsången (Sólarljód) (tolkning, kommentar och efterord), 1983
Mesterton, Erik: Speglingar : essäer, brev, översättningar (urval och redigering, tills. m. Lars Fyhr), 1985
Slaget vid Maldon och sju elegier : fornengelska dikter (tolkning och kommentar), 1991Pressmeddelande
20 december 2004Kellgrenpriset

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Bodegård Kellgrenpriset för år 2004. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Torsten Ekbom, 2000 Sven Lindqvist, 2001 Göran Malmqvist, 2002 Sven-Eric Liedman och 2003 Thomas von Vegesack. Prisbeloppet är 150 000 kronor.

Anders Bodegård är slavist och översättare (från franska och polska), född 1944 i Växjö och bosatt i Stockholm. Han blev fil. mag. i Stockholm 1970 och var svensk lektor i Lyon 1967-69 och i Kraków 1981-88. Sedan 1986 är han verksam som översättare och frilansskribent och sedan 1997 även som forskare vid Södertörns högskola.

Bland de författare som Anders Bodegård har översatt märks Albert Camus, Patrick Chamoiseau, Witold Gombrowicz, Michel Houellebecq, Czeslaw Milosz, Tadeusz Rózewicz, Wislawa Szymborska och Adam Zagajewski.
Pressmeddelande
20 december 2004Gerard Bonniers pris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Sjögren Gerard Bonniers pris för år 2004. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Torgny Lindgren, 2000 Agneta Pleijel, 2001 Stig Larsson, 2002 Per Olov Enquist och 2003 Jan Stolpe. Prisbeloppet är 150 000 kronor.

Lennart Sjögren är författare, konstnär och bonde, född 1930 i Böda på Öland och bosatt i Byxelkrok. Han började som bildkonstnär och debuterade som författare 1958.

Verk i urval
Håll portarna öppna, 1958
Det dubbla spelet : dikter, 1959
Lantliga noveller, 1962
Dikter ur landet, 1959
Köttets hus, 1971
Människans fot : dikter, 1972
Havet : dikter, 1974
1452 och dikter från vår tid, 1977
Tornet : kortprosa, 1978
Men också denna skog, 1980
Stockholms central och andra folklivsdikter, 1980
Bilden : tankar om poesi och miljö, 1981
Lövskogselegier : dikter, 1982
Dagen före plöjarens kväll : dikter, 1984
I vattenfågelns tid : dikter, 1985
Kopparkrukan : prosadikter, 1987
Grönskan : dikter, 1989
Ormens tid : dikter, 1992
Deras ögon : dikter, 1994
Fågeljägarna : diktsvit, 1997
Fårmannen : berättelse, 1999
Sent, tidigt : dikter, 2001
Dikter 1982-2004 : ett urval, 2004
Pressmeddelande
20 december 2004Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Svenska Akademien har tilldelat Mattias Alkberg och
Sara Stridsberg Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2004. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare. De senaste årens mottagare har varit 1999 Beate Grimsrud och Pamela Jaskoviak, 2000 Petter Lindgren och Lotta Lotass, 2001 Einar Askestad och Eva-Stina Byggmästar, 2002 Aase Berg och Cecilia Davidsson samt 2003 Erik Andersson och Eva-Marie Liffner.
Prisbeloppet är 40 000 kronor var.

Mattias Alkberg är poet och musiker, född 1969 i Boden och bosatt i Luleå. Han är också verksam som krönikör och skivrecensent i Norrbottens-Kuriren och som sångare i rockgruppen Bear Quartet.

Verk
Separerade ägg : dikter, 1992
Röda stjärna : dikter, 1997
Jag var en av er : dikter, 2000
Göta kanal : dikter, 2004


Sara Stridsberg är författare, född 1972 och bosatt i Stockholm. Hon har juristutbildning och är verksam som feministisk debattör i bl.a. tidksriften Bang.

Verk
Juristutbildningen ur ett genusperspektiv (tills. m. Jenny Westerstrand), 1999
Det är bara vi som är ute och åker : intervjuer från Fårö och Fårösund (tills. m. Catti Brandelius), 2002
Happy Sally : roman, 2004
Pressmeddelande
20 december 2004Svenska Akademiens Finlandspris

Jörn Donner har tilldelats Svenska Akademiens Finlandspris för år 2004. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Ralf Långbacka, 2000 Finsk Tidskrift, 2001 Thomas Warburton, 2002 Märta Tikkanen och 2003 Tuva Korsström. Prisbeloppet är 80 000 kronor.

Jörn Donner är författare, regissör och politiker, född 1933 i Helsingfors, där han också är bosatt. Han är film- och litteraturkritiker sedan 1952 och medarbetade i Hufuvstadsbladet 1980-92. Han var filmregissör vid Sandrewateljéerna 1963-66, direktör vid Svenska Filminstitutet 1972-75 och vd där 1978-82. Han var medlem av Helsingfors stadsfullmäktige 1969-72 och 1985-87 samt riksdagsman 1987-95. Sedan 1996 är han EU-parlamentariker.

Skönlitterära verk (urval)
Jag, Erik Anders, 1955
Bordet, 1957
Sommar av kärlek och sorg : roman, 1971
Marina Maria, 1972
Nu måste du : roman, 1974
Angelas krig : [roman], 1976
Jakob och friheten : [roman], 1978
Angela och kärleken : [roman], 1981
Gabriels dag : roman, 1982
Presidenten : roman, 1986
Frihetens fångar, 1989
Tillfälligheters spel : roman, 1993
En kärleks historia : roman, 1994
Varför finns jag till : [självbiografi], 1998
Fåglars skugga : roman, 2004
Livsbilder : [självbiografi], 2004

Övriga verk (urval)
Rapport från Berlin, 1958
Helsingfors, Finlands ansikte, 1961
Djävulens ansikte : Ingmar Bergmans filmer, 1962
Världsboken : ett reportage, 1968
Sverigeboken, 1973
Motströms : om möjligheten att delta, 1988
Mitt Finland helt enkelt, 1990
Rapport från Europa, 1990
Huset där jag bor : finis Finlandiae, 1992
Pressmeddelande
20 december 2004Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ellen Mattson Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond. Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900-84) och hans maka Barbro (1915-2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 1999 Olle Orrje, 2000 Karl-Gustaf Hildebrand, 2001 Ylva Eggehorn, 2002 Stewe Claeson och 2003 Kristina Sandberg. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor.

Ellen Mattson är författare och bibliotekarie, född 1962 i Ljungskile, där hon också är bosatt. Hon avlade biblioteksexamen 1989-90 och är verksam som recensent vid Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.

Verk
Truman Capote och faktaromanen, 1989
Nattvandring : roman, 1992
Vägen härifrån : roman, 1995
Resenärerna : roman, 1998
Poetens liv : roman, 1999
Snö : roman, 2001
Splendorville : roman, 2004
Pressmeddelande
20 december 2004Svenska Akademiens pris
för introduktion av svensk kultur utomlands

Svenska Akademien har beslutat tilldela Frank Perry och
Victor Rojas sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 1999 Juliana Jachnina, 2000 Njörður P. Njarðvík och Li Zhiyi, 2001 Ivo Holmqvist och Josef Kleinheinrich, 2002 Gunilla Forsén och Lennart Limberg samt 2003 Agneta Markås och Laurie Thompson. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Frank Perry är översättare, född 1953 i Brighton, England, och bosatt i London. Han studerade germanska och nordiska språk vid University College London 1973-77 och bedrev forskarstudier 1980-83. Han har varit lärare i tyska och svenska vid University College of Wales 1977-79, Guest translator vid Författarcentrum 1984-85 och frilansande kulturjournalist för Svenska Dagbladet 1998-2001. Han har till engelska översatt pjäser av Magnus Dahlström, Katarina Frostenson, Pär Lagerkvist, Stig Larsson, Lars Norén, Marie-Louise Ramnefalk och Niklas Rådström samt dikter av ett stort antal svenska poeter.

Victor Rojas är poet och översättare, född 1953 i Bogotá, Colombia, och bosatt i Jönköping sedan 1984. Han genomgick juristutbildning i hemlandet, studerade vid folkhögskola i Sverige och tog senare akademisk examen med litteraturvetenskap som huvudämne. Han har utgivit egna noveller och diktsamlingar, redigerat poesiantologier och till spanska översatt verk av Kjell Espmark, Katarina Frostenson och Lasse Söderberg.
Pressmeddelande
20 december 2004Belöningar ur Akademiens egna medel

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut belöningar på 50 000 kronor var till Bertil Falck, Helena Henschen, Anders Johnson, Verena Reichel, Carina Rydberg och Sven-Olov Wallenstein.

Bertil Falck, född 1941 i Hällevadsholm i norra Bohuslän, har varit polis, programmerare och administratör men är mest känd för att 1985 ha startat mässan Bok & Bibliotek i Göteborg, för vilken han var vd 1985-2000 (arbetande styrelseordförande sedan 2001).

Helena Henschen är grafisk formgivare och författare, född 1940 i Stockholm, där hon också är bosatt. Hon debuterade i år som romanförfattare med I skuggan av ett brott, som skildrar de von Sydowska morden 1932.

Anders Johnson är författare och politiker (fp), född 1955. Bland hans politiska skrifter kan nämnas 100 miljarder kostar supen (1991), Det liberala uppdraget (1995), De lyfte landet. En berättelse om svenska entreprenörer (2002) och Frihet är det bästa ting. En liberal musikhistoria (2004).

Verena Reichel är översättare, född 1945 i Grimma (Sachsen). Hon har till tyska översatt verk av Ingmar Bergman, Per Olov Enquist, Katarina Frostenson, Lars Gustafsson, P.C. Jersild, Eyvind Johnson, Torgny Lindgren, Anna-Karin Palm, Elisabeth Rynell och Hjalmar Söderberg.

Carina Rydberg är författare, född 1962 i Stockholm. Hon har utgivit romanerna Kallare än Kargil (1987), Månaderna utan R (1989), Osalig ande (1990), Nattens amnesti (1994), Den högsta kasten (1997) och Djävulsformeln (2000). Sedan 1997 är hon också verksam som kolumnist i Aftonbladet.

Sven-Olov Wallenstein är filosof och konstkritiker, född 1960. Han är lektor i konstteori vid Konstfack och i filosofi vid Södertörns högskola. Verk: Heideggers väg (tills. m. Daniel Birnbaum, 1999), Bildstrider. Föreläsningar om estetisk teori (2001), Den sista bilden. Det moderna måleriets kriser och förvandlingar (2002) och Den moderna arkitekturens filosofier (2004).