Karolinska Institutet, KI

Priser till cancerforskning vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:02 CEST

De två vetenskapliga priserna Fernströms pris och Axel Hirschs pris som delas ut av Karolinska Institutet går i år båda till framstående cancerforskare.– Vi har en mycket stark experimentell forskning inom cancerområdet på Karolinska Institutet, av stor betydelse för utvecklingen av kunskap och förståelse för hur cancer uppstår och för utveckling av nya behandlingsformer. De två forskare som nu belönats är internationellt ledande inom sina respektive områden och vi är glada att ha dem hos oss, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning, Karolinska Institutet.

Erik K. Fernströms pris för yngre, lovande forskare vid Karolinska Institutet 2007

tilldelas docent Staffan Strömblad, Karolinska InstitutetStaffan Strömblads forskning är inriktad på integrinernas roll i cellernas liv och vid sjukdomsutveckling. Integriner är molekyler i cellmembranet som har till uppgift att förbinda cellen med den omgivande bindväven som ger vävnaden stadga och cellerna stöd. Via integrinerna styrs många viktiga cellfunktioner som till exempel förflyttning, celltillväxt, differentiering och celldöd. Forskning om integriner har betydelse för vår kunskap om tumörsjukdomar.Erik K. Fernströms pris delas ut till yngre, lovande forskare som gjort särskilt framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Ett pris delas ut vid varje medicinsk fakultet.Prismotiveringen lyder:

Staffan Strömblad utses till pristagare för sina banbrytande arbeten rörande integriner och dess funktioner i normala celler och vid cancer. Av speciell betydelse är de studier som lett fram till identifieringen av ett samspel mellan integriner och tumörsuppressorn p53 vid blodkärlsnybildning samt upptäckten att så kallade metalloproteaser binder direkt till integriner på cellytan för att styra cellers vandring vid invasiva processer. Nyligen har Strömblad också visat hur integrinerna styrs inifrån cellen av proteinet PAK4, och att detta är viktigt för cellers förmåga till metastasering vid cancer. Resultatet kan öppna nya vägar för att utveckla behandling bland annat mot cancer.

MD Axel Hirschs Pris 2007

tilldelas professor Rune Toftgård, Karolinska InstitutetRune Toftgårds forskning är inriktad på molekylärbiologin bakom utvecklingen av hudcancer, bröstcancer och hjärntumörer. Han försöker särskilt förstå mekanismerna bakom basalcellscancer, den vanligaste formen av hudcancer i västvärlden. Utvecklingen av en cancertumör är en process där genetiska förändringar stegvis ackumuleras i cancercellen. Utgången beror dels på cellens gener, men också på det komplicerade samspelet mellan cellen och dess miljö. Genom att identifiera avgörande steg i processen kan forskarna utveckla strategier för att förebygga och behandla cancer.MD Axel Hirschs Pris är ett nationellt pris som delas ut ”som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”, i år inom området dermatologi.Prismotiveringen lyder:

Rune Toftgård redovisar en tydlig väl definierad forskningslinje. Han har i sin forskning rörande SUFU-Gli-komponenternas betydelse i Hedgehog-signalvägen bidragit med ny viktig kunskap om reglering av hudens stamceller av grundläggande betydelse för sårläkning och utveckling av basalcellscancer. Hans studier utvecklar och fördjupar vidare upptäckten av tumörsuppressorgenen PTCH – sjukdomsgenen vid Gorlins syndrom – vilket initierat utvecklingen av nya Gli-1-inhiberande molekyler för terapeutisk tillämpning.

För frågor, kontakta:Professor Jan Carlstedt-Duke, dekanus för förskning

Tel: 08-524 864 70

E-post: jan.carlstedt-duke@ki.sePressekreterare Katarina Sternudd

Tel: 08-524 838 95

Mobil: 070-224 38 95

E-post: katarina.sternudd@ki.se

Läs mer om Staffan Strömblads forskning:

Svenska: http://www.novum.se/forskning_staffan_stromblad.phpLäs mer om Rune Toftgårds forskning:

Svenska: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=6085&a=16388&l=svKarolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se