Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Priser utdelade vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:55 CEST

Priserna delas ut vid en ceremoni kl. 17 på Musikaliska akademien, Nybrokajen 11

Göran Gustafssonprisen, 4,6 miljoner kr vardera, varav 100 000 kr i personligt pris

Olle Häggström, 38 år, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, i matematik för sina arbeten inom sannolikhetslära, i synnerhet perkolationsteori.

Måns Henningson, 42 år och docent i teoretisk partikelfysik vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, i fysik för sin forskning om en ny klass av kvantteorier i sex rumtidsdimensioner.

Claes Gustafsson, 40 år, docent vid inst. för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, i kemi för sina studier av transkriptionsprocessen i mitokondrier.

Johan Ericson, 40 år och professor i utvecklingsbiologi vid inst. för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, i molekylärbiologi priset för sina studier av differentieringen hos neuronala stamceller .

Catharina Larsson, 45 år, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet, Stockholm, i medicin för sina studier av genetiska uppkomstmekanismer för tumörer i hormonproducerande organ.

Tage Erlanders pris i kemi, på 100 000 kr samt 50 000 kr för anordnandet av ett symposium

Docent Armando Córdova, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet

”för hans insatser inom synteskemin där han genom användning av organiska molekyler som katalysatorer visat att höga enantiomeröverskott kan erhållas i många olika kemiska reaktioner”

Edlundska priset, 100 000 kr

Professor Per Delsing, inst. f. mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska Högskola, Göteborg

”för betydelsefulla upptäckter inom en-elektronik”

Wallmarkska priset, 100 000 kr

Professor Thomas Laurell, institutionen för elektrisk mätteknik, LTH, Lunds universitet

”för betydelsefulla upptäckter och uppfinningar inom elektrisk mätteknik, speciellt mikrosensorsystem”.

Hilda och Alfred Erikssons pris, 100 000 kr
delas lika mellan professor Urban Ungerstedt, Karolinska
institutet, och professor Leif Wide, Akademiska
sjukhuset i Uppsala, för deras metodutveckling inom
mikrodialys respektive innunokemi

Arnbergska priset, 70 000 kr
till docent Bård Harstad, Kellogg School of
Management, för hans avhandling “Organizing cooperation”

Ingvar Lindqvistprisen 2006, 25 000 kr vardera i personligt pris, samt 20.000 kr till respektive skola
Stavros Louca, Rinkebyskolan, Spånga i matematik, Erik Ordell, Sätilaskolan, Sätila i fysik, Magnus Helldén, Katedralskolan, Lund i kemi, och Guje Olsson, Lillhagaskolan, Nykvarn i biologi

”för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik”.

Berzeliusmedaljen

till Kjell-Ove Widman, som erkänsla för hans insatser
som föreståndare för Institut Mittag-Leffler.

Kungl. Patriotiska Sällskapets hedersgåva

till Berne Petersson, Kristinebergs marina forskningsstation.

Jonas Förare, PhD
Vetenskapsredaktör, pressansvarig/ Science editor, Press officer
Kungl. Vetenskapsakademien/ The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
SWEDEN
Phone +46 8 673 95 44, fax +46 8 673 95 83, mobil 0703-27 72 00
e-post: jonas@kva.se
Internet: www.kva.se