Statistiska centralbyrån, SCB

Priserna upp 1 procent i riket

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:47 CET

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284323.aspx

Småhuspriserna steg med 1 procent mellan de senaste tremånadersperioderna (september – november) jämfört med (juni-augusti). Vid en jämförelse på årsbasis, det vill säga jämfört med september – november 2008, är prisförändringen 2 procent upp på riksnivå.

Den största prisuppgången mellan de senaste tremånadersperioderna noteras i Södermanlands län med 5 procent. I fyra län noteras fallande priser. I Värmland och Västerbotten sjönk priserna med 3 procent och i Kronoberg är nedgången 2 procent. Den största nedgången bland Sveriges län noterades på Gotland med 6 procent. Storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö visar på en prisökning mellan 1 till 2 procent.

På ett år har priserna stigit 2 procent på riksnivå

På årsbasis, det vill säga jämfört med september – november 2008, är förändringen 2 procent upp på riksnivå. Det är endast i två av landets 21 län som har prisnedgång på årsbasis, dessa är Örebro och Norrbottens län. På uppgångssidan kan vi se att Gotland har den största prisökningen på 5 procent följt av Södermanland och Östergötlands län med 4 procent.

Medelpriset 1,8 miljoner

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet är 1,8 miljoner kronor under perioden september – november.

 

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad 0811 3 806 1 770 941 1,90   0812 4 788 1 750 955 1,87 -2 0901 3 472 1 908 1 052 1,86 -1 0902 3 298 1 755 981 1,84 -1 0903 3 103 1 801 993 1,85 0 0904 4 431 1 815 993 1,86 +1 0905 3 767 1 863 990 1,91 +3 0906 5 841 1 926 1 005 1,95 +2 0907 6 496 1 893 984 1,96 +1 0908 4 513 1 964 1 005 1,98 +1 0909 4 535 1 784 922 1,96 -1 0910 5 120 1 785 908 1,98 +1 0911 [1] 2 887 1 854 942 1,99 0

[1] Den senaste månadens uppgifter är mycket preliminära och antalet köp kommer att öka till nästa redovisning.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (september-november 2009) jämfört med föregående period (juni-augusti 2009) samt föregående år (september-november 2008).

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal föregående period K/T-tal föregående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år Län Stockholm 1 763 3 459 1,90 1,89 1,89 +1 +1 Uppsala 448 1 889 1,91 1,89 1,86 +1 +3 Södermanland 396 1 643 1,89 1,81 1,83 +5 +4 Östergötland 562 1 640 2,01 2,00 1,93 +1 +4 Jönköping 490 1 422 1,95 1,96 1,91 0 +2 Kronoberg 297 1 146 1,93 1,96 1,91 -2 +1 Kalmar 498 1 082 2,02 2,02 1,95 0 +3 Gotland 100 1 704 1,81 1,92 1,72 -6 +5 Blekinge 271 1 140 1,94 1,94 1,90 -0 +2 Skåne 1 768 2 089 2,06 2,04 2,01 +1 +2 Halland 444 2 118 2,01 2,00 1,99 0 +1 Västra Götaland 1 854 1 857 1,98 1,97 1,94 0 +2 Värmland 462 1 077 1,94 2,00 1,92 -3 +1 Örebro 438 1 247 1,98 1,95 2,00 +1 -1 Västmanland 315 1 617 1,89 1,87 1,90 +1 0 Dalarna 495 968 2,02 2,01 1,96 +0 +3 Gävleborg 493 1 029 2,00 1,98 1,95 +1 +3 Västernorrland 417 895 2,10 2,05 2,03 +2 +3 Jämtland 195 1 018 2,05 2,06 2,01 0 +2 Västerbotten 386 1 165 1,92 1,97 1,89 -3 +1 Norrbotten 450 826 1,88 1,88 1,89 0 -1 Storstadsområde Stor-Stockholm 1 763 3 459 1,90 1,89 1,89 +1 +1 Stor-Göteborg 891 2 791 1,97 1,93 1,91 +2 +3 Stor-Malmö 809 2 660 2,01 1,99 1,99 +1 +1                 Hela landet 12 542 1 800 1,97 1,96 1,94 +1 +2


Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal föregående period K/T-tal föregående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år 0123 Järfälla 60 2 956 1,82 1,82 1,79 0 +2 0126 Huddinge 117 3 278 1,92 1,86 1,82 +3 +5 0127 Botkyrka 88 2 406 1,73 1,81 1,84 -5 -6 0136 Haninge 98 2 504 1,80 1,74 1,78 +3 +1 0160 Täby 98 4 059 2,06 1,95 1,95 +6 +5 0163 Sollentuna 84 4 227 1,99 1,93 1,90 +3 +4 0180 Stockholm 280 4 098 1,99 1,97 1,97 +1 +1 0181 Södertälje 72 2 280 1,75 1,72 1,70 +2 +3 0182 Nacka 99 4 692 1,96 1,90 2,02 +3 -3 0188 Norrtälje 86 1 803 1,92 1,82 1,84 +6 +4 0380 Uppsala 170 2 504 1,89 1,86 1,80 +2 +5 0480 Nyköping 83 1 623 1,87 1,89 1,82 -1 +3 0484 Eskilstuna 107 1 758 2,01 1,90 1,92 +6 +5 0580 Linköping 126 2 392 1,96 1,91 1,93 +3 +2 0581 Norrköping 152 1 985 2,21 2,18 2,09 +1 +6 0680 Jönköping 152 2 286 2,06 1,99 1,97 +3 +5 0780 Växjö 95 1 722 2,03 2,01 1,94 +1 +4 0880 Kalmar 105 1 800 2,09 2,08 2,03 0 +3 0980 Gotland 100 1 704 1,81 1,92 1,72 -6 +5 1080 Karlskrona 92 1 262 1,95 1,90 1,89 +2 +3 1280 Malmö 218 3 211 1,91 1,86 1,91 +3 0 1281 Lund 105 2 636 1,99 2,04 1,85 -2 +8 1283 Helsingborg 121 2 910 2,08 2,03 1,92 +2 +8 1290 Kristianstad 118 1 286 1,97 1,99 1,87 -1 +5 1380 Halmstad 122 2 038 2,01 2,00 2,04 0 -1 1383 Varberg 53 2 115 1,97 1,99 1,95 -1 +1 1384 Kungsbacka 136 3 043 1,95 1,92 1,93 +1 +1 1480 Göteborg 308 3 335 1,99 1,94 1,89 +3 +6 1481 Mölndal 59 2 857 1,89 1,94 1,86 -3 +1 1485 Uddevalla 66 1 688 2,09 2,05 1,93 +2 +8 1488 Trollhättan 69 1 530 1,94 2,05 2,01 -6 -4 1490 Borås 114 1 525 1,90 1,98 1,91 -4 -1 1496 Skövde 62 1 535 2,06 2,05 2,04 0 +1 1780 Karlstad 107 1 793 1,92 1,90 1,83 +1 +5 1880 Örebro 144 1 957 2,00 1,98 2,01 +1 0 1980 Västerås 154 2 225 1,88 1,87 1,91 0 -2 2080 Falun 75 1 465 2,15 2,12 1,86 +2 +15 2180 Gävle 130 1 647 2,02 1,91 1,96 +6 +3 2281 Sundsvall 133 1 282 2,05 2,09 1,92 -2 +7 2284 Örnsköldsvik 93 981 2,43 2,39 2,28 +2 +6 2380 Östersund 67 1 671 2,32 2,24 2,06 +3 +13 2480 Umeå 147 1 950 1,93 1,98 1,84 -2 +5 2482 Skellefteå 126 876 2,07 2,01 2,07 +3 0 2580 Luleå 100 1 433 1,91 1,87 1,86 +2 +2

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. december publiceras 2010-01-15 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se
Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se